Grote natuurbeheerwerken in Vrieselhof

Grote natuurbeheerwerken in Vrieselhof

OELEGEM – In de vallei van het Groot Schijn kenmerkt het Vrieselhof zich door een verscheidenheid aan bijzondere biotopen. Vanaf 1 juli zullen er heel wat werken plaatsvinden in het Vrieselhof.

De natuur in het park krijgt een duwtje in de rug. “Met het natuurinrichtingsproject willen we de Schijnvallei in ere herstellen.
Grote en kleine terreinwerken gaan op termijn een extra stimulans bieden aan bedreigde dier- en plantensoorten,” staat te lezen op de website van de provincie.

Fiets- en wandelbrug naar Oelegems Fort
“Ze zullen een positief effect hebben op de aanwezige populaties vleermuizen, de rivierdonderpad en de kleine modderkruiper. Bloemrijke graslanden (blauwgrasland) en broekbossen krijgen nieuwe kansen op ontwikkeling, alsook het geel schorpioenmos, een op Europees niveau beschermde soort. Door het bufferen van het Schijn vermindert de kans op overstromingen stroomafwaarts. (Weetje: het Schijn liet graslanden ‘schijnen’ = blank zetten.) Een fiets- en wandelbrug zorgt voor een rechtstreekse verbinding naar het Fort van Oelegem.

De werken zijn ingedeeld in 3 fases:
1. kapwerken – 30 werkdagen
2. afgravingswerken – 100 werkdagen
3. infrastructuurwerken – 70 werkdagen

De werken starten op 1 juli 2019:
Tijdens de werkzaamheden is het domein Vrieselhof niet overal toegankelijk. De aangeduide wandelingen en het looppad zijn onderbroken. Je kan de omleiding volgen. De gebruikers van de fiets- en wandelknooppunten en van de Grote Routepaden ondervinden geen hinder.

Op https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Vrieselhof.aspx vind je uitgebreide info en alle technische details over de geplande maatregelen en actuele info over de werken in het vrieselhof.