Herbeluister gemeenteraad en lees verslagen schepencollege

Herbeluister gemeenteraad en lees verslagen schepencollege

RANST – Vanaf dit jaar kan je alle gemeenteraden herbeluisteren op de webstek van de Gemeente Ranst. Ook kan je op de website de wekelijkse verslagen van het schepencollege nalezen wat er werd goedgekeurd.

Sinds deze legislatuur kan je op https://www.ranst.be/gemeenteraad enkele dagen na de gemeenteraad al het verslag herbeluisteren, maar ook een besluitenlijst terugvinden. Zo is er geen discussie niet meer over wat en wel juist werd verwoord door leden van het schepencollege of de oppositiepartijen.

Ook het college van burgemeester en schepenen plaatst wekelijks een besluitenlijst online op https://www.ranst.be/besluitenlijst%20CBS.