Het nieuwe afvalverhaal in Ranst, wie stemt voor?

Het nieuwe afvalverhaal in Ranst, wie stemt voor?

RANST – Vanaf 1 mei 2021 zal ons restafval opgehaald worden via grijze containers in plaats van via huisvuilzakken. Heel wat gemeenten in Vlaanderen zetten deze stap al heel wat jaren geleden of gaan er ook mee van start in 2021. 

“We ontvingen al verschillende positieve reacties omtrent deze geplande overstap, maar inwoners stellen zich ook vragen bij het nieuwe systeem,” licht Groen Ranst toe. 

“De kost van een huisvuilzak is momenteel zeer laag en staat niet in verhouding tot het afval dat erin zit. Onze gemeente draagt op dit ogenblik een aanzienlijk deel van de afvalfactuur. Daar komt nog bij dat de huisvuilzak van een gezin dat goed sorteert of afval voorkomt misschien 4 kg weegt, terwijl andere gezinnen 9 kg in de restafvalzak stoppen. Toch betalen ze evenveel.”

Bekijk hier welke partijen het punt op de gemeenteraad van 16 oktober 2020 heeft goedgekeurd:

“Met DIFTAR, je betaalt per effectief aangeboden gewicht, willen we de kosten eerlijker verdelen door het principe dat wie meer afval produceert meer betaalt en wie afval voorkomt en beter sorteert minder betaalt. Maar door te kiezen voor DIFTAR willen we ook onze afvalberg verkleinen en de kosten voor afvalverwerking beperken. Zou het niet fijn zijn dat we het belastinggeld van onze inwoners investeren in de gemeente en minder laten stromen naar afvalverwerking?”

Minder afval door invoering systeem
In gemeenten waar men met grijze containers werkt daalde het huisvuil na de invoering hiervan per inwoner met gemiddeld 20%. Inwoners gingen bewuster aankopen en beter sorteren. Heel wat afval dat in de restafvalzak terecht kwam, hoorde daar eigenlijk niet thuis en werd vanaf de invoer van de grijze container correcter gesorteerd. Op deze manier drukten de gezinnen hun afvalfactuur. Met het gemeentebestuur kozen we er ook voor om pas te starten met de grijze containers na de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak. Hierin mogen naast de vertrouwde plastic flessen ook alle andere plastics in (zoals potjes, schaaltjes, bakjes, folies en zakken). Hierdoor daalt ook je hoeveelheid afval voor de grijze container aanzienlijk (een vermindering van 8 kg restafval per inwoner per jaar) en je afvalfactuur.”

Verschillende formaten van containers
“De restafvalcontainers bestaan in verschillende maten : 120 liter, 240 liter, maar ook in het kleinere formaat van 40 liter. Dit kleine formaat is zeker ook geschikt voor onze inwoners die in een appartement wonen. Er kunnen ook meerdere containers besteld worden, maar wel met een maximum van 240 liter. Het werken met de grijze container heeft naast de vermindering van de afvalberg nog enkele andere voordelen: geen last meer van stinkende vuilniszakken die ongedierte aantrekken, steeds in je buurt, je hoeft geen vuilniszakken meer te gaan kopen, geen gescheurde zakken.”

Vrijblijvende container voor papier en karton
Inwoners kunnen ook kiezen voor de gele container voor de ophaling van papier en karton, maar deze is niet verplicht. Voor deze gele containers wordt enkel een miniem maandelijks gebruiksrecht aangerekend. Maar je mag dus je papier en karton blijven aanbieden in bulk.Tot slot willen we toch nog even in de kijker zetten dat de openingstijden van ons recyclagepark opnieuw uitbreiden. Bij het begin van de coronacrisis kwamen er reeds 4 uur bij. Vanaf 2021 komen daar nog 4 uur bij.Met de invoering van de grijze containers zetten we een stap naar een moderner afvalbeleid met als doel het restafval in onze gemeente te verminderen. Momenteel bedraagt dit 108 kg per inwoner per jaar. Samen kunnen we dit verminderen.

U zal via de gemeentelijke informatiekanalen en via IGEAN verder geïnformeerd worden rond de praktische organisatie.”

Bekijk hier de hele tekst in RANSTINFO