Hinder door onderhoudswerken voetpad Schildesteenweg

Hinder door onderhoudswerken voetpad Schildesteenweg

OELGEM – Het voetpad in de Schildesteenweg, tussen de Knodbaan en het Vrieselhof wordt vernieuwd. Verkeer blijft mogelijk maar zal beurtelings de werfzone passeren door een regeling met tijdelijke lichten. De plaatselijke bewoners zullen nog verder geïnformeerd worden door de aannemer over de concrete timing en hinder.

Volgens de website van de gemeente is er hinder tot en met 15 september 2017.