Honden bijtincident overgebracht naar een hondenpension

Honden bijtincident overgebracht naar een hondenpension

RANST – Op 11 augustus waren er in de regio van de voetbalvelden te Ranst twee honden betrokken bij een bijtincident. De burgemeester heeft toen een tijdelijke maatregel opgelegd aan de eigenaar. Gisteren werd de eigenaar verhoord.

“Als burgemeester is het mijn plicht om zorg te dragen voor de veiligheid van de Ranstenaren. Het is eveneens mijn plicht om erover te waken dat de rechtsregels gevolgd worden,” zegt burgemeester Johan De Ryck (N-VA) aan onze redactie.

“Om de veiligheid te garanderen heb ik op 11 augustus, na het bijtincident op het fiets/wandelpad naast het voetbalvelden van Ranst, onmiddellijk het bevel gegeven om de honden in een kennel en/of aan de ketting te leggen om ontsnapping te voorkomen.”

Wettelijke verplichtingen en nieuwe regels
“Vooraleer er bijkomende maatregelen konden opgelegd worden is het wettelijk verplicht om de eigenaar te horen. Deze hoorzitting heeft gisteren plaatsgevonden,” zegt de burgemeester.

“Omdat er na dit gesprek twijfels rezen of de voorlopige maatregelen voldoende waren om ervoor te zorgen dat de honden niet opnieuw zouden uitbreken werd er beslist om de honden bestuurlijk in beslag te laten nemen en in een hondenpension te huisvesten.”

“De rechtstreeks betrokken personen werden gisteren geïnformeerd over de genomen maatregelen. Met dit bericht wil ik alle Ranstenaren laten weten dat ze terug in alle rust kunnen wandelen of fietsen tussen de Profeetstraat en de Ranstsesteenweg.”