Ijskarren kunnen dan toch niet uitrijden, Gouverneur Cathy Berx verontschuldigt zich voor de verwarring

Ijskarren kunnen dan toch niet uitrijden, Gouverneur Cathy Berx verontschuldigt zich voor de verwarring

REGIO/ CORONA – Vandaag verschenen er berichten in de pers dat ijskarren in provincie Antwerpen mogen rondrijden om ijsjes te verkopen. Inmiddels is echter gebleken dat dit standpunt over rondrijdende ijskarren en de interpretatie van de maatregelen hierover, foutief is. “Omdat we in onze provincie de geldende maatregelen uiteraard correct willen toepassen, zijn rondrijdende ijskarren dus helaas nog niet toegestaan, zoals dat ook elders in het land verboden is,” laat de gouverneur weten.

“Dat aanvankelijk wel goedkeuring werd gegeven voor rondrijdende ijskarren in de provincie Antwerpen, is het gevolg van een andere interpretatie van de maatregelen dan diegene die het Nationaal Crisiscentrum en FOD Economie vooropstellen.  De informatie uit het Ministerieel Besluit en op de website van de FOD Economie stelt dat ijskarren wel toegelaten zijn, maar vermeldt ook dat huis-aan-huis activiteiten verboden zijn.  Een rondrijdende ijskar die in een straat her en der stopt om een ijsje te verkopen en dus niet huis aan huis, en daarbij bovendien de geldende hygiënemaatregelen respecteert (voldoende afstand houden, ontsmetten,…) leek binnen het kader van het Ministerieel Besluit toegelaten te kunnen worden. “

“Vandaag is echter duidelijk geworden dat dit een foutieve interpretatie is. Rondrijdende ijskarren vallen wel degelijk onder de huis-aan-huis-activiteiten, en zijn daarom dus verboden. Omdat de maatregelen uiteraard correct en uniform toegepast moeten worden, zal het zoals overal in het land ook in provincie Antwerpen niet toegelaten zijn om met een ijskar rond te rijden om ijsjes te verkopen.  Voor ijskarren is het op dit ogenblik enkel toegestaan om vanop een vaste staanplaats ijsjes te verkopen, mits toestemming van de betreffende gemeente of de stad.”

Gouverneur Cathy Berx verontschuldigt zich voor de verwarring die hierover ontstaan is, en benadrukt tegelijk het belang van een goede en uniforme interpretatie van de maatregelen. Aanvullend roept ze ook op om komend weekend te genieten van het mooie weer, maar om daarbij voldoende aandacht te hebben voor de geldende maatregelen, en drukke plekken te vermijden.  En mocht u zin hebben in een ijsje van de ijskar, leef  dan de afstandsmaatregelen na en consumeer het ijsje niet aan het karretje zelf.