Interpellaties door Onafhankelijk gemeenteraadslid, Goesting! en CD&V/Wij Ranst

Interpellaties door Onafhankelijk gemeenteraadslid, Goesting! en CD&V/Wij Ranst

GEMEENTERAAD – Je kan de gemeenteraad volgen vanaf 20 uur hier online. Er werden nog 4 agendapunten toegevoegd. Zo heeft onafhankelijk raadslid Sonja De Pooter haar bedenkingen over de herstellingen op de Bredabaan, de partij Goesting! (voorheen 2 raadsleden van Open VLD) vragen over te toekomstplannen van de Abelebaan. CD&V/Wij Ranst stelt dan vragen over de parkeervakken aan de Oelegemsesteenweg en over de scholengemeenschap Zawora.

Herstelling putdeksels mangaten Bredabaan  – interpellatie Sonja De Pooter (Onafhankelijk)
Het onafhankelijk gemeenteraadslid, Sonja De Pooter  heeft bedenkingen bij de herstelling van de putdeksels van de mangaten op de Bredabaan.

Toekomstplannen Abelebaan- interpellatie Goesting!
Het gemeenteraadslid, Bart Goris (Goesting!) heeft via verschillende kanalen gehoord dat de Abelebaan, samen met het nieuwe fietspad van de Herentalsebaan gebruikt zal worden als oost-west fietsverbinding in onze gemeente. Graag verneemt hij welke maatregelen er genomen gaan worden om de veiligheid in de Abelebaan te verhogen.

Parkeervakken Oelegemsesteenweg – interpellatie partij CD&V/WIJ
Het gemeenteraadslid, Fernand Bossaerts (CD&V) stelt dat tijdens de eerste week van september  op de Oelegemsesteenweg verschillende parkeervakken aangebracht werden in de kruispuntzone met de Kapelstraat. Het gemeenteraadslid vraagt naar de bedoeling van deze ingreep. Past deze beslissing in het mobiliteitsplan van onze gemeente? Wie heeft advies gegeven? Wanneer is de definitieve goedkeuring van het ontwerp van de technische dienst gegeven en wanneer is tot de uitvoering hiervan beslist? Werd er overleg gepleegd met de buurtbewoners?

Scholengemeenschap Zawora – interpellatie CD&V/WIJ
Tot slot is er nog een vraag over de scholengemeenschap Zandhoven, Wommelgem en Ranst.