RAMPOEFENING: Jongeren schieten tien studenten dood op Campus Vesta

RAMPOEFENING: Jongeren schieten tien studenten dood op Campus Vesta
EMBLEM – Vier gewapende jongeren zijn zaterdagochtend tijdens de lessen het hoofdgebouw van Campus Vesta binnengedrongen en hebben daar onmiddellijk het vuur geopend op enkele aanwezigen. Ze lieten een rugzak achter met daarin een chemisch product en stichtten ook brand. De voorlopige balans is tien doden en 35 gewonden.De politie was vlug ter plaatse en startte onmiddellijk de AMOK-procedure op. Eén dader slaagde erin om weg te vluchten; een andere pleegde zelfmoord in een leegstaand lokaal. De anderen bleven vuren op alles wat bewoog… Uiteindelijk werden alle daders gevat. Slechts één overleefde het incident.

School schooting incident
Gelukkig was dit school shooting incident slechts het voorwerp van een multidisciplinaire rampenoefening en dus niet écht. Maar omdat de realiteit vaak de fictie overtreft, is oefenen voor de hulpdiensten van levensbelang. En waar kunnen politie, brandweer en medische diensten beter oefenen dan op Campus Vesta, het provinciaal instituut voor veiligheidsopleidingen in Ranst?

Campus Vesta beschikt in de provincie over een uniek opleidingsaanbod voor politie, brandweer, ambulanciers en bedrijven”, zegt gedeputeerde Jan De Haes, bevoegd voor Veiligheid. “Daardoor kan zij ook dit indrukwekkend maar niet ondenkbaar scenario met een ongezien multidisciplinair optreden op poten zetten. Coördinatie is hier dé sleutel tot het oplossen van crisissituaties.”

 In de Verenigde Staten zijn ‘school shooting incidenten’ geen uitzondering meer. Bij ons wordt in politionele termen gesproken over een AMOK-incident. Dat dekt een ruimere lading en betreft alle situaties waarbij een of meerdere personen op een bepaalde locatie de aanwezigen aanvallen om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Doen de feiten zich voor in een gebouw, dan moet de politie dat gebouw zo vlug mogelijk betreden om de dader te stoppen in zijn handelen. De aandacht moet daarbij vooral gaan naar het inwinnen van informatie en het beoordelen van de situatie.

Moeilijk scenario
Campus Vesta organiseert jaarlijks een rampenoefening. Aan deze 14de editie hebben zo’n 250 mensen deelgenomen, onder wie een 24-tal cursisten van de postgraduaatsopleiding rampenmanagement.

De deelnemers waren tevreden met het oefenscenario waarbij alle disciplines in actie moesten komen en dat tot aan de start van de oefening geheim was gebleven. Een wilde schietpartij voor de politie (melding van verschillende schutters en slachtoffers) met een chemische component voor de brandweer en het opvangen van mogelijk besmette slachtoffers voor ambulance en MUG…

Het was vooral een moeilijk scenario”, geeft Ronald Ackermans, afdelingsdirecteur Dringende Geneeskundige Hulpverlening en Rampenmanagement van Campus Vesta toe.“Omdat het om een schietpartij ging, moesten brandweer en medische hulpverleners aanvankelijk op een afstand blijven. Maar het is niet evident om te weten hoe lang je kan wachten. Wacht je te lang, dan sterven er misschien nodeloos slachtoffers.”

 “De inzet van alle manschappen was super, maar hier en daar zijn natuurlijk fouten gemaakt. Het komt er nu op aan om daar lessen uit te trekken en dit aan de hand van kleinere oefeningen verder te testen.”