Julien Diels uit Ranst ondertekend 1.000ste IGEAN energielening

Julien Diels uit Ranst ondertekend 1.000ste IGEAN energielening

RANST/MORTSEL – Zorgen dat je huis minder energie verbruikt brengt op. En tegelijk is dit ook goed voor het milieu. We denken hierbij aan werken zoals isoleren van je dak, vervangen van enkel glas door hoogrendementsglas, een oude verwarmingsketel inruilen voor een condensatieketel of het plaatsen van een zonneboiler.

Met wat je bespaart op de energiefactuur, kan je een deel van de kosten terugbetalen. Premies stimuleren je om deze werken uit te voeren. Maar je moet eerst de middelen hebben om de werken te kunnen betalen. Een eenvoudige, flexibele maar vooral goedkope lening voor energiebesparende werken maakt dit mogelijk.

Einde 2012 startte IGEAN met het project ‘energielening’. Eind 2014 werd het federale Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost of FRGE geregionaliseerd en werd deze overgenomen door het Vlaams Energieagentschap (VEA). De Vlaamse Regering besliste om, in afwachting van nieuwe regelgeving, het huidige systeem te behouden en de duurtijd van alle samenwerkingsovereenkomsten, waaronder die met IGEAN, te verlengen.

21 gemeenten van het samenwerkingsgebied van IGEAN zijn al van in het begin in dit project mee gestapt. Het Vlaamse Gewest wenste dat deze dienstverlening in alle Vlaamse gemeenten wordt aangeboden. Begin 2015 werd door het VEA en IGEAN aan de nog resterende gemeenten gevraagd om mee in het project te stappen. Sinds 1.06.2015 kan elke inwoner van de 29 gemeenten (ca. 205.455 huishoudens) van het IGEAN-werkingsgebied een ‘IGEAN energielening’ aanvragen.

De energielening werkt momenteel met een vaste intrestvoet van 2 %. Voor financieel minder begoede personen is zelfs een renteloze van 0 % lening mogelijk. Het leningsbedrag is minimum 1.250 euro en maximum 10 000 euro en is terug te betalen binnen maximum 5 jaar. Er worden geen dossierkosten aangerekend.
De IGEAN energielening, een groot succes
In 2013 en 2014 werden er ongeveer 200 leningen per jaar verstrekt.
In 2015 werd het Fonds geregionaliseerd en de FRGE-lening omgedoopt in een ‘Vlaamse energielening’. Sinds dat jaar is de IGEAN energielening een gewild product. Zo werden in 2015 maar liefst 439 leningen verstrekt. Hiervoor zijn verschillende verklaringen:
1. Het VEA voerde een nationale promotiecampagne. De campagne verscheen breed in de pers. Het VEA was prominent aanwezig op Batibouw 2015. Ook werden er op zeer veel plaatsen publicaties ter beschikking gesteld en verspreid.
2. De lijst van werken die in aanmerking komen voor de lening werd vanaf 1.07.2015 uitgebreid, onder andere met het plaatsen van zonnepanelen.
3. De gemeenten Stabroek en Zandhoven stapten vanaf 1.06.2015 mee in het project.
Ondanks bovenstaande verklaringen voor de toename van het aantal aanvragen blijft de stijging in de regio van IGEAN opvallend sterk.
En ook in de eerste maanden van 2016 bleef het aantal aanvragen hoog.
IGEAN

Wist je dat …
… in 2015 het aantal aanvragen in Vlaanderen steeg met een factor 1,86 ten opzichte van 2014. Voor de IGEAN energielening was deze factor 2,4!
… de IGEAN energielening in 2015 het op twee na hoogste aantal lening-akkoorden van alle energiehuizen bereikte. Het gemiddelde voor de 20 energiehuizen in Vlaanderen bedroeg toen 218 toegekende leningen.
… IGEAN al voor meer dan 7 miljoen euro aan leningen heeft verstrekt. Dit is een maandelijks gemiddelde van 165.116 euro. Het gemiddeld ontleend bedrag per aanvraag bedroeg 7.100 euro.
… van de 1.000 IGEAN energieleningen er 106 of ruim 10 % renteloos werden toegestaan. Het gaat hierbij over personen met een laag inkomen, met een verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging, of personen die niet in staat zijn hun energiefactuur te betalen. IGEAN werkt voor deze dossiers nauw samen met de OCMW’s, om zo te kunnen inschatten of deze persoon de lening kan afbetalen.
… het plaatsen van hoogrendementsglas (ramen en deuren) voor ruim 35 % met voorsprong de energiezuinige investering is waarvoor inwoners de IGEAN energielening aanvragen. Dakisolatie en de plaatsing van een energiezuinige verwarmingsketel volgen met respectievelijk 29 en 22 % van de aanvragen op plaats 2 en 3.
De 1.000ste IGEAN energielening
De 1.000ste IGEAN energielening gaat naar meneer Julien Diels uit Ranst, die met een renteloze lening zijn bestaande verwarmingsketel zal vervangen door een zuinige condensatieketel.