Kijk- en infomoment nieuwe kleuterklassen GBS De Sleutel

Kijk- en infomoment nieuwe kleuterklassen GBS De Sleutel

BROECHEM – Gazet van Antwerpen publiceerde het nieuws al op 14 januari, de dag dat de agenda van de gemeenteraad bekend werd. De gemeenteschool te Broechem krijgt nu ook een kleuterschool.

CD&V/Wij Ranst betreurde op de gemeenteraad de gang van zaken en bekendmaking, dat publiceerden ze ook afgelopen week op hun website. Maar nu maakt de school zelf het nieuws ook bekend.

“Vanaf 1 september 2020 begint onze school aan een nieuw hoofdstuk waarin kleuters de hoofdrol spelen. Alle jongens en meisjes (2,5-jarigen tot 5-jarigen) zijn vanaf dan ook welkom in De Sleutel en zullen mee vorm en kleur geven aan dit prachtige verhaal,” zegt directrice Marleen Van Olmen trots.

“Tegen 1 september zullen 2 lokalen volledig aangepast en ingericht zijn voor onze kleine helden. Net als de kleutertjes zelf zal ook onze kleuterschool tijd en goede zorgen nodig hebben om te groeien. Aanvankelijk zal er gewerkt worden met ‘leefgroepen’ waar kinderen van verschillende leeftijden samenzitten en bijgevolg veel van elkaar kunnen leren. Gaandeweg zal dit kleuterverhaal uitbreiden wat ons toelaat groeperingsvormen te hanteren waarbij de leeftijd van de kleuter meer centraal staat.”

GLS De Sleutel wordt GBS De Sleutel
“Het inrichten van 2 kleuterklassen binnen het bestaande gebouw betekent ook dat enkele lagere-school-klassen dienen te verhuizen naar een ander lokaal,” klikt het. “Ook onze naam ondergaat eveneens een wijziging,” zegt Marleen. “Vanaf 1 september zijn wij een basisschool en verandert GLS De Sleutel in GBS De Sleutel.”

Groenere en grotere speelplaats
“De speelplaats biedt op dit moment nog onvoldoende ruimte voor extra leerlingen maar daar wordt aan gewerkt. In het voorjaar vindt de afbraak plaats van het huis naast de school en moet het realiseerbaar zijn om deze vrijgekomen ruimte om te bouwen tot een extra groene speelplaats voor onze kleuters en lagere-school-kinderen.”

Info nieuwe kleuterschool
Zaterdag 25 april 2020 voorziet de school een kijk- en infomoment van 9u.30 tot 11u. betreffende de nieuwe kleuterschool. “Aangezien we ouders niet meer persoonlijk kunnen aanschrijven, zou ik willen vragen om deze informatie zo veel mogelijk te verspreiden onder ouders met kleuters.”

www.glsdesleutel.be