N-VA Ranst publiceert beleidsnota 2019-2024

N-VA Ranst publiceert beleidsnota 2019-2024

RANST – Heel wat ophef over de ‘beperkte beleidsnota’ door de oppositiepartijen Open VLD en CD&V/WijRanst.

Je kan de nota hier nalezen. 

Inwoners en personeel krijgen inspraak
De beleidsverklaring bevat enkel de algemene krachtlijnen. “De gedetailleerde en concrete uitwerking per bevoegdheid zullen in de beleidsnota’s te vinden zijn die elke schepen in de loop van 2019 uitschrijft in overleg met het college van burgemeester en schepenen, het personeel, en jullie, onze inwoners,” laat men weten.

Ook stelde men een deontologische code op voor de mandatarissen. Die kan u hier lezen.

“Holle slogans in verslag”
“Het was tijdens deze gemeenteraad immers ver zoeken naar de concrete verandering en we kregen enkel een beleidsakkoord voorgeschoteld dat vol staat met holle slogans, maar geen concrete maatregelen bevat. Toen we informeerden naar wat er nu juist verwezenlijkt gaat worden tijdens de volgende 6 jaren, kregen we te horen dat de volledige beleidsplannen pas in september zullen gepresenteerd worden,” zegt Open VLD Ranst in hun verslag op de website van de partij.

“Vorige bestuur had pas in maart een bestuursakkoord”
Op de gemeenteraad van 21 januari 2013 werd er door Groen ook gereageerd op het feit dat er op de gemeentelijke website nog geen akkoord was te vinden. De burgemeester zei in januari 2103 toen het volgende: “De schepenen zijn volop bezig met het bestuursakkoord te finaliseren maar een effectieve timing kan ik nog niet geven. Het zal er komen wanneer het volledig klaar is.”

Op de gemeenteraad van 18 maart 2013 stond het bestuursakkoord dan uiteindelijk na lang aandringen van Groen dan toch op de agenda. “We publiceerden toen al dat hun akkoord een lege doos was.”

Groen reageert op felle kritiek Open VLD en CD&V/Wij Ranst