N-VA wil het bestuur in handen nemen

N-VA wil het bestuur in handen nemen

VERKIEZINGEN 2018 – Gisterenavond werden in het Vrieselhof van Oelegem de 25 kandidaten voorgesteld van N-VA Ranst. De partij trekt dit jaar zeer strijdvaardig naar de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker Johan De Ryck is bovendien kandidaat burgemeester en wil deze functie fulltime opnemen, zonder nog een ander beroep ernaast uit te voeren.

“Als lijsttrekker en kandidaat burgemeester wil ik de verantwoordelijkheid over het bestuur van Ranst op mij nemen en ik beschouw deze functie niet als een bijberoep,” zegt Johan De Ryck. “Wanneer de kiezer het toelaat zal Ranst een voltijdse burgemeester krijgen. Een N-VA burgemeester die dag in dag uit ter beschikking zal staan van de gemeente.”

“De zoektocht om evenveel geëngageerde vrouwen als mannen te vinden om een volledige lijst samen te stellen is niet vanzelfsprekend geweest. Maar we zijn erin gelukt en vandaag stellen wij met enige trots onze 25 kandidaten voor,” zegt Johan De Ryck in zijn speech.

“We vonden niet alleen belangrijk dat er een gezond mix van mannen en vrouwen was, maar ook een vertegenwoordiging uit elke deelgemeente.” Op de lijst van N-VA staan er 8 kandidaten uit Ranst, 7 uit Oelegem, 6 uit Broechem en 4 kandidaten komen uit Emblem.

Kandidaten uit verschillende sectoren op de lijst
N-VA Ranst wil na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 het bestuur van Ranst in handen nemen. “Het was voor ons dan ook heel belangrijk om kandidaten op de lijst te plaatsen die vanuit hun opleiding, werkervaring of achtergrond, thuis zijn in de verschillende beleidsdomeinen van de gemeente. Op onze lijst vind je arbeiders, bedienden, leidinggevenden en zelfstandigen, personen uit het onderwijs, de zorgsector, de financiële wereld, de energie sector maar eveneens techniekers en ontwerpers, een parlementaire medewerker en een politiecommissaris.”

“Samen met de huidige 9 gemeenteraadsleden hebben we dus voldoende kennis en kunde in huis om de gemeentelijke dossiers ten gronde te kunnen behandelen.,” klinkt het.

Jongste en oudste kandidaat duwen de lijst
“Op de lijst van N-VA Ranst staan er kandidaten die in het dagelijkse leven het huishouden besturen evenals studenten, gepensioneerden en personen die actief zijn op de arbeidsmarkt. De gemiddelde leeftijd op onze lijst is 51 jaar wat exact overeenkomt met de gemiddelde leeftijd van de kiezers in Ranst. Onze jongste kandidaat, de 19 jarige Rik Fossez, duwt  samen met onze oudste kandidaat Francine De Wever de lijst.”

GAS-boetes als oplossing voor bouwovertredingen, sluikstorten en nachtlawaai
“De belangrijkste thema’s uit ons programma zijn verkeersveiligheid en mobiliteit, het vrijwaren van het landelijke en groene karakter van Ranst en een rechtvaardig handhavingsbeleid. Binnen alle beleidsdomeinen ijveren wij voor duidelijke regels die voor iedereen gelijk zijn en die door iedereen moeten nageleefd worden. Via het systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties wil N-VA Ranst het bewust negeren van regelgeving bij bouwovertredingen, sluikstorten, nachtlawaai, foutief parkeren e.d. tegen gaan.”

N-VA wil een sociaal beleid in de gemeente Ranst, die zal gericht zijn om van de gemeente een plek te maken waar iedereen zich thuis kan voelen.  “Onze senioren gunnen we een onbezorgde oude dag maar we vertrekken wel vanuit de actieve rol die ouderen willen spelen in onze maatschappij en niet vanuit het negatieve beeld van ouderen als louter zorgbehoevenden.”

Investeren in onderwijs en verenigingen
“Via het woonbeleid zorgen we voor betaalbare woningen voor jongeren en gezinnen en voor aanpasbare en flexibele woningen voor senioren en mensen met een beperking. Inzake onderwijs, vrije tijd, werk en economie blijft de gemeente haar lokale coördinatieopdracht opnemen. We investeren in het basisonderwijs en in de volwassenenopleidingen. Het vrijwilligerswerk, de buurt- en wijkwerking, de jeugdbewegingen en het culturele en sportieve aanbod in de gemeente kunnen rekenen op ondersteuning.”

“Lokaal ondernemerschap geven we maximale kansen en we verstrekken informatie over de job-mogelijkheden in de eigen gemeente. De gemeentelijke uitgaven strikt onder controle houden is de leidraad doorheen ons financieel beleid. Met het geld van de burgers moet omzichtig worden omgesprongen,” vindt De Ryck.

“N-VA gaat voor een verantwoordelijke, efficiënte en klantvriendelijke gemeentelijke administratie met veelzijdige dossierbeheerders aan de loketten. De gemeentelijke medewerkers moeten de ambassadeurs zijn van een goed draaiend gemeentelijk bedrijf.”

Meer inspraak door burger en democratie
“De gemeenteraad is wat ons betreft het hart van de democratie. Goed bestuur wil echter ook zeggen dat we onze inwoners verantwoordelijkheid durven geven om projecten samen of zelfstandig tot een goed einde te brengen binnen het voorziene kader. N-VA Ranst wil de burgers echte inspraak geven vooraleer er beslissingen genomen worden in plaats van enkel een wettelijk verplichte informatievergadering in te richten,” klinkt het in het persbericht.

Het volledige programma kan je terugvinden op de websitevan N-VA Ranst: https://ranst.n-va.be/verkiezingen/programma