Nieuwe planning bekend: knip Liersebaan verschuift naar het voorjaar 2021

Nieuwe planning bekend: knip Liersebaan verschuift naar het voorjaar 2021

MASSENHOVEN – Na een periode van zoeken en tasten hebben de aannemers van zowel Wegen en Verkeer als De Vlaamse Waterweg nv zich kunnen organiseren om de werkzaamheden te hervatten, daarbij nog steeds rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen. Ondertussen zitten ze opnieuw min of meer aan het rendementsniveau van voor de crisis.

In oktober verkeer over brug op tijdelijke locatie

Nu we opnieuw kunnen vooruitkijken hebben het Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg nv en de gemeente Zandhoven een nieuwe planning opgemaakt. De gezamenlijke ambitie is om de brug op tijdelijke locatie in oktober in gebruik te nemen. Daarna kan De Vlaamse Waterweg nv de bestaande brug afbreken en aansluitend starten met het bouwen van de nieuwe landhoofden op de definitieve locatie. Vervolgens komen de werkzaamheden voor het verplaatsen en verhogen van de nieuwe brug van de tijdelijke naar de definitieve locatie aan de beurt.

Eenmaal de brug op haar definitieve locatie, moet AWV aan weerskanten van het Albertkanaal de Liersebaan aansluiten op de brug. Voor deze werkzaamheden wordt de Liersebaan gedurende twee maanden onderbroken voor alle verkeer. Volgens de nieuwe planning is deze knip voorzien in het voorjaar van 2021. Bij het begin van de zomer zal vermoedelijk het verkeer over de definitieve brug kunnen rijden. We zullen er alles aan doen om deze nieuwe planning te bewaken, maar de voortgang blijft steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden.

Rotonde rechteroever

Verder is het steeds de bedoeling geweest om, tijdens de onderbreking van de Liersebaan, op rechteroever een rotonde aan te leggen ter vervanging van het huidige kruispunt met de Kerkstraat en de Vaartstraat. Daarbij zou ook de Vaartstraat worden verplaatst. Die opzet blijft behouden, maar de effectieve uitvoering is nog onzeker. Om de rotonde te kunnen aanleggen moet het openbaar domein vergroot worden. Er zijn met andere woorden grondverwervingen nodig, maar die gesprekken lopen moeizaam. Wij houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.  

Stand van zaken op de werf

Tot slot staan we ook nog kort stil bij de huidige werfactiviteiten. De eerste etage van de keermuur voor het fietspad richting jaagpad is intussen een feit. Momenteel wordt de fietstunnel onder de Liersebaan richting de carpoolparking verder gebouwd. Aansluitend kan de aannemer de keermuur verder ophogen en uiteindelijk de rijweg richting Lier aanleggen. De werken in deze zone duren vermoedelijk nog tot begin oktober.

De aannemer van De Vlaamse Waterweg nv werkt deze maand verder aan de staalstructuur van de brug. In de zomermaanden juli en augustus staan de werkzaamheden aan het betonnen brugdek op de planning. In deze periode valt ook nog de bouwvakantie. In de loop van september wordt de betonstort van het brugdek uitgevoerd, gevolgd door de asfalteringswerken voor de onder- en toplaag.

Op de projectpagina’swww.wegenenverkeer.be/zandhoven en op www.vlaamsewaterweg.be/brug-massenhoven vind je altijd de meest recente informatie over het project.