Nieuwe plek voor technische dienst

Nieuwe plek voor technische dienst

RANST – Op het einde van de vorige eeuw waren er al plannen voor de herhuisvesting van de technische dienst. “Door de renovatie van de vroegere ‘veiling’ in Broechem en de realisatie van het huidige gemeenschapscentrum ‘Den Boomgaard’ werd de technische dienst toen tijdelijk gehuisvest in Emblem op de Oostmalsesteenweg,” zegt Bart van Loon van de communicatiedienst. ”

“Uiteindelijk is deze tijdelijke verhuis een periode van 20 jaar geworden. De reden van de lange duur heeft te maken met de combinatie van verschillende dossiers.”

Meer bedrijven in KMO-zone
De technische dienst is vandaag gehuisvest in een bedrijvenzone in ontwikkeling. “In 2008 heeft de gemeente het RUP Oostmalsesteenweg afgerond, waardoor deze eigendom kan ontwikkeld worden als een KMO-zone.
Vooraleer dit kan worden gerealiseerd, moet de N14 heringericht worden voor de waterhuishouding en de verkeersveiligheid. Ook de technische dienst moet verhuizen naar een andere locatie.”

Technische dienst naast asielcentrum
Uiteindelijk is de locatie het voormalig militair domein aan de Van Den Nestlaan geworden. “In 2010 en 2011 hebben de gemeente en het OCMW het domein naast het asielcentrum overgekocht van de regie der gebouwen. Het oorspronkelijke idee was om daar sociale woningen te realiseren, maar dit project is uiteindelijk niet doorgegaan om plaats te maken voor de huisvesting en opslagruimte voor de verenigingen. Zo kon onder andere ‘De Loods’, een project met tweedehandsgoederen (sociaal winkelen) daar zijn materialen stockeren. Ook de hondenschool heeft daar haar stek gevonden.”

Dienstverlening voor burgers en inwoners
De volgende fase is de realisatie van de technische dienst, waarbij de uitvoerende en administratieve diensten van de technische dienst, milieu en ruimtelijke ordening er hun stek gaan vinden voor de volgende decennia. “De verschillende diensten zullen de ruimte krijgen om de dienstverlening te verzorgen die de burgers en inwoners anno 2020 verdienen.”

“De loodsen zullen niet afgebroken worden, maar gerenoveerd worden waarbij er rekening gehouden wordt met de historische erfgoedwaarde van het militair domein. Als klap op de vuurpijl zal een kunstwerk met keramieken klaprozen van de Ranstse kunstenares Veronique Van Asch elke bezoeker doen herinneren aan het militair verleden en de waanzin van de oorlog,” zegt men bij de gemeente.

Heraanleg Oostmalsesteenweg door AWV
“Gelijktijdig met de realisatie van de magazijnen en de verhuis van de technische dienst en de afdeling Omgeving hoopt het gemeentebestuur dat het project Oostmalsesteenweg – fase 3 door het agentschap wegen en verkeer kan gerealiseerd worden. Hierdoor zullen in het begin van het volgend decennium de eerste nieuwe KMO-zaken zich kunnen settelen aan de Oostmalsesteenweg.”