Onderhoudswerken grachten Bremstraat en Emblemseweg

Onderhoudswerken grachten Bremstraat en Emblemseweg

BROECHEM – Sinds 21 augustus worden er al onderhoudswerken uitgevoerd aan de grachten van de Bremstraat en de Emblemseweg (vanaf nr. 74 to nr. 38).

In beide straten zal in de bestaande grachten een infiltratiebuis gelegd worden. De bestaande regenwaterafvoeren zullen hier op aangesloten worden. De grachten worden nadien verder dicht gelegd. Daarna worden de bermen volledig opnieuw ingezaaid.

De bewoners zullen van de aannemer nog verdere informatie krijgen over de meer concrete planning en hinder. De huisvuilophaling kan doorgaan zoals gewoonlijk.

De hinder zal duren tot en met 22 september 2017