Opknapbeurt Zimmertoren

Opknapbeurt Zimmertoren

LIER – Het Lierse icoon, de Zimmertoren, is aan herstel toe. De voormalige herberg en roepzaal Schippershuis en de aangrenzende Corneliustoren werden in 1930 gerestaureerd en herbouwd tot de Zimmertoren. In 1960 werd de site uitgebreid met het Zimmerpaviljoen. Sindsdien werden geregeld herstelwerken uitgevoerd, maar nu dringen een grondig onderhoud en herstel van de toren en het Schippershuis zich op.

Omwille van de historische en artistieke waarde van dit sinds 19 augustus 1980 beschermde monument, werd nu een beheersplan opgemaakt dat een duidelijke langetermijnvisie over een duurzaam behoud en beheer van de Zimmertorensite voor de komende 24 jaar bevat. Doel is om in de komende jaren het gebruik en onderhoud van de gebouwen samen met eventuele aanpassingen en uitbreidingen op een doordachte en respectvolle manier te realiseren.

De nodige restauratie –en onderhoudswerken aan de Zimmertorensite zal in tien fases verlopen 

Restauratie en onderhoud dak en buitenschrijnwerk

De eerste twee fases, de restauratie en onderhoud van het dak en het buitenschrijnwerk van de Zimmertoren zijn begin september van start gegaan.

De Zimmertoren krijgt een nieuwe dakbedekking in natuurleien. Er worden nieuwe loden aansluitingen, ladderhaken, hanggoten en spuwers geplaatst. De kroonlijsten en de structuur van de afdakjes boven de klokken worden hersteld en opnieuw geschilderd. Daarnaast vervangen we in het buitenschrijnwerk de weggesleten delen. Alle houten onderdelen van de ramen en de luiken krijgen daarna een nieuw laagje vernis of verf. Omdat de glas-in-loodramen op meerdere plaatsen uitgebuikt zijn met onder andere glasbreuk en scheuren in het loodnet tot gevolg, worden die glas-in-loodpanelen zeer zorgvuldig uitgenomen voor herstel. 

Het Zimmertorencomité zal tijdens deze buitenwerken enkele herstellingen aan de klokken van de Zimmertoren uitvoeren.

Zimmertoren gesloten

Tijdens deze werken blijft de Zimmertoren gesloten voor publiek. Je kan het deel van het Zimmermuseum in het paviljoen wel bezoeken. De tentoonstelling zal tijdelijk uitbreid worden met foto’s en een video van de binnenkant van de toren.

FOTO : Visit Lier