Plannen rond open ruimte kerk Millegem

Plannen rond open ruimte kerk Millegem

RANST – Op de gemeenteraad van 26 juni 2017 staan de plannen rond de open ruimte voor de kerk van Millegem op de agenda.

Het college van burgemeester en schepenen wenst hierover enige duiding te geven, want op dit moment bestaan er nog geen plannen of geen bouwaanvragen.

“Het gebied waarvan sprake ligt in het zuidwesten van Millegem, achter de kerk. Het gebied is ongeveer 4 ha groot en is momenteel in gebruik als akker of weiland. Het wordt begrensd door twee landbouwwegen: de Groenenbroekstraat (verhard) en de Schaubroekweg (noordelijk deel verhard, zuidelijk deel onverhard) en sluit aan bij de tuinen van de woonlinten langs de Herentalsebaan en de Sint Antoniusstraat.”

“10 jaar geleden kwam dit gebied op de markt en Igean heeft dit gebied samen met de gemeente verworven om daar grootschalige ontwikkeling te vermijden vanuit de visie om het rustieke karakter van Millegem te bewaren. De toenmalige gedachte was om het gebied inderdaad te ontwikkelen voor betaalbaar wonen, maar met het behoud van de open ruimte die zo kenmerkend is voor het rustieke karakter van Millegem. ”

Tot op vandaag de dag is er nog niets gewijzigd. Er is enkel een studie vooropgesteld door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van wonen, Liesbeth Homans, in samenwerking met Igean om het gebied te bekijken.

Hierbij zal de identiteit van het gebied gerespecteerd worden en wordt er rekening gehouden met de morfologische karakteristieken (vorm en uitzicht) van het gebied (o.m. het landelijk karakter) en met de erfgoedwaarden zoals het beschermd statuut van de Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemel-Opgenomen kapel. Centraal dient er in de studie ingeschreven te worden dat de omgeving van de kapel zal uitgebouwd worden als een ontmoetingsplek met aandacht voor en behoud van kwalitatief groen. Concreet wil dat zeggen dat het zicht op de kapel vanaf het kruispunt Groenenbroekstraat-Schaubroekweg behouden moet blijven en dat er veel aandacht zal moeten gaan naar de toegankelijkheidsproblematiek.

“Belangrijk is om te melden dat deze studie in samenspraak zal gaan met de bevolking van Millegem. Zij worden geïnformeerd en geraadpleegd over de studie.”

Op basis van deze studie kan de Vlaamse minister en het gemeentebestuur duidelijke beslissingen nemen over het gebied.