Planning werken aan Schanslaan in Gemeente Borsbeek

Planning werken aan Schanslaan in Gemeente Borsbeek

BORSBEEK – Vanaf 9 januari tot en met het bouwverlof in juli zullen er werken worden uitgevoerd aan de nutsvoorzieningen in de Schanslaan en een deel van de Lucien Hendrickxlei. Met deze werken vernieuwen we de nutsleidingen om nadien de huisaansluitingen hierop aan te sluiten.  Omwille van de veiligheid, zeker voor fietsers en voetgangers, zal de Schanslaantijdens de werken éénrichtingsverkeer kennen in de rijrichting van de Lucien Hendrickxlei naar de Herentalsebaan.

Per fase worden de betrokken inwoners afzonderlijk door de aannemer van de werken verwittigd. Het is de bedoeling om zo min mogelijk hinder te veroorzaken en elke woning bereikbaar te houden.

Het doorgaand verkeer op de Boechoutsesteenweg, Lucien Hendrickxlei, de Robianostraat, Akkerdonckstraat en Jozef Reusensleizal hier soms hinder van ondervinden. De Akkerdonckstraat zal daarom ook gedeeltelijk parkeervrij gehouden worden om de doorstroming beter te laten verlopen.

Een voorlopige planning kan je terugvinden op www.borsbeek.be. Deze blijft onder voorbehoud van weersomstandigheden en onverwachte omgevingsfactoren.

Bij problemen kan u de dienst grondgebiedszaken van onze gemeente contacteren  op  03.320.94.01 of via technischedienst@borsbeek.be. Ook de aannemer ter plaatse, de politie zone Minos en het Wijkkantoor Borsbeek blijven ter beschikking voor vragen.