Plazma-fuif mag niet uitbreiden op binnenplein Den Boomgaard

Plazma-fuif mag niet uitbreiden op binnenplein Den Boomgaard

BROECHEM – Op de afgelopen gemeenteraad stelde gemeenteraadslid, Roel Vermeesch (onafhankelijk raadslid) vast dat KSA Broechem op 24 oktober 2019 een weigering kreeg voor uitbreiding van hun Plazma evenement aan den Boomgaard in combinatie met Krejoel.

“Voor een bestuur dat zich profileert als ondersteuner van de jeugdverenigingen en bevorderen van initiatieven vanuit de verenigingen vind ik dit een zeer vreemde beslissing,” zegt Roel Vermeesch.

“Plazma heeft ondertussen een rijke geschiedenis en een groeiproces doorstaan waarin de vereniging zich bewezen heeft verantwoordelijk om te gaan met de uitdagingen die het met zich meebracht. In het verleden werd KSA gemotiveerd hun activiteit te laten doorgaan aan den Boomgaard gezien de infrastructuur daar voorhanden is. Men kan vaststellen dat evenementen meer een belevingsparcours wordt waar iedereen aan zijn trekken kan komen. Dat een jeugdvereniging hierin wil mee groeien om hun noodzakelijke rendabele activiteit tot een blijvend succes te kunnen behouden lijkt hem alleen maar aan te moedigen,” zegt het raadslid.

“Ik heb zeker begrip voor de bekommernis van het bestuur omtrent geluidshinder voor de buurt. Toch kan men er niet onderuit dat de verschillende ruimtes daar voorhanden zijn. De realiteit is dan ook dat zonder aanvraag er perfect een activiteit in den Boomgaard zou kunnen plaatsvinden en tegelijkertijd een activiteit in Krejoel zonder aanvraag. Dat er dan louter op basis van geschreven documenten onmiddellijk een weigering wordt afgeleverd lijkt hem getuigen van een wereldvreemd gedrag.”

Roel Vermeesch hoopt dan ook dat het bestuur bereid is om in de toekomst aanvragen als deze waar ze zich vragen bij stelt zelf het initiatief neemt om in overleg te gaan met haar verenigingen.

Concreet zou hij voor deze aanvraag willen pleiten voor het herbekijken van de beslissing. Hij gelooft erin dat het niet zo moeilijk mag zijn om in overleg met KSA tot een aanvaardbare oplossing te komen voor het gebruik van het binnenplein in combinatie met Krejoel en den Boomgaard.

Geluidsoverlast bij buren en geen vlekkeloos evenement
De burgemeester Johan De Ryck, (N-VA) antwoordde afgelopen gemeenteraaad dat hij er zich van bewust is dat sommige evenementen in onze gemeente een dusdanig groot succes hebben dat ze gigantisch zijn beginnen groeien en dat ze daardoor graag willen blijven uitbreiden.

“In de aanvraag stond dat de mainstage in den Boomgaard is en dat er een 2 de stage in het Jeugdhuis Krejoel zou zijn. Er zou dan gewerkt worden met een groot binnenplein tussen Den Boomgaard en het jeugdhuis, hier kunnen ze snacks verkopen, wat hoge tafels zetten, eventueel een tent, en extra decoratie,” zei de burgemeester.

“Gezien de grootte van het evenement en de ligging van het plein vrezen we voor overlast en geluidshinder voor de buurt. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om niet in te gaan op de vraag van  KSA Broechem voor een uitbreiding van hun evenement. Er zijn aan alles grenzen niet alleen wat de capaciteit van Den Boomgaard betreft maar ook wat de hinder ten overstaan van de buren betreft.”

Veiligheid
De burgemeester vindt dit niet getuigen van wereldvreemdheid aangezien er gekeken is naar het verleden. In de voorgaande jaren blijkt uit de verslagen van de politie dat deze fuif toch niet zo rimpelloos verliep. Ook de politie heeft gevraagd om het binnenplein om veiligheidsredenen volledig vrij te houden.