Plein voor kerk Ranst wordt fijne ontmoetingsplaats

Plein voor kerk Ranst wordt fijne ontmoetingsplaats

RANST – Afgelopen dagen kon je al een bord ontdekken met een groot vraagteken op het plein voor de kerk van Ranst. Heel wat inwoners waren benieuwd naar wat men van plan was. Daar komt vandaag duidelijkheid in.

“Vanuit het gemeentebestuur wilden we met deze borden de nieuwsgierigheid opwekken bij de Ranstenaren,” zegt Stefan Oorts van de dienst participatie.

Vandaag, vrijdag 2 april, verschijnen er nieuwe borden met daarop een oproep om te deel te nemen aan het veerkrachtig traject in Ranst en om samen van de twee graspleintjes aan de kerk fijne ontmoetingsplaatsen te maken. Want “Ranstenaar, dit is ook jouw stukje grond!”

“Op 22 april om 19.30 uur organiseren we een eerste online samenkomst met de inwoners, een eerste stap om de pleintjes zelf in handen te nemen.” 

Zin om mee te doen? Schrijf in via  participatie@ranst.be

Wat is veerkrachtig Ranst?
Uit het traject ‘Veerkrachtige Dorpen, deelgemeente Ranst’ dat de gemeente loopt bij de Provincie Antwerpen,  kwamen twee prioriteiten naar voor: mobiliteit en sociale cohesie. De deelnemers aan de sessies stelden doelstellingen en acties voorop om te werken aan deze knelpunten. Je kan het nalezen in het ‘Visierapport Veerkrachtig Ranst’ te vinden op https://www.ranst.be/veerkrachtigedorpenranst

Er loopt een mobiliteitsstudie die teruggekoppeld zal worden aan de deelnemers en de ruimere bevolking. Rond sociale cohesie werken we aan een ontmoetingsplaats op het kerkplein te Ranst. De deelnemers, aangevuld met andere geïnteresseerden, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een digitale inspraaksessie, waarbij we een concrete aanpak vooropstellen. 

“We willen heel graag het plein ‘in handen geven’ van de bevolking, samen nadenken over de invulling maar ook samen de handen uit de mouwen steken. Het eerste initiatief, binnen het traject, om tot een veerkrachtige gemeente te komen waar het goed wonen is.”

Foto: Gemeente Ranst