Raadsleden Hofmans en Vermeesch brengen 3 interpellaties op de gemeenteraad

Raadsleden Hofmans en Vermeesch brengen 3 interpellaties op de gemeenteraad

RANST/GEMEENTERAAD – “Als onafhankelijke raadsleden in de gemeenteraad doen wij, Lode Hofmans & Roel Vermeesch, enkele interpellaties,” laten de beiden onafhankelijke raadsleden weten.

Masterplan kanaalzone Oelegem (interpellatie Lode Hofmans)
“Nadat het college principieel akkoord ging met een ontwikkeling achter de achterstraat aan de kanaalzone heerst er in de omgeving van Oelegem al enige tijd ongerustheid. Het is een mooie groene habitat in de omgeving van de molen en kerkhof van Oelegem,” aldus Hofmans.

“Door druk van de omgeving en na enkele interpellaties in de gemeenteraad werd het dan toch geweigerd door het college, die deze beslissing extra in de verf zette door een bewonersbrief. Wat men niet vermeld heeft in de bewonersbrief is dat men ondertussen een masterplan laat opmaken om het aantal woningen en appartementen te onderzoeken. Dit werd officieel meegedeeld op de Gecoro.Wij zijn wel eens benieuwd naar de beweegredenen van het college nadat men de schijn ophield tegen een ontwikkeling te zijn.”

Selectieve ruimtelijke ordening (interpellatie Roel Vermeesch)
“Duidelijkheid troef mochten we verwachten met het nieuwe bestuur in haar beslissingen op vlak van ruimtelijke ordening. Op de Massenhovensesteenweg op ongeveer 200 meter van elkaar worden twee identieke verkavelingsaanvragen op totaal verschillende wijze beoordeeld.”

“Vlaamse leeuw aan overzijde?”
Als motivering spreekt men over de vernieuwde visie van het bestuur. Dit zonder enige kennisgeving in Gecoro of gemeenteraad… op nog geen 3 maanden tijd?… Of zou de Vlaamse leeuw aan de overzijde er voor iets tussen zitten?” Waarnaar Vermeesch verwijst naar de woning van burgemeester Johan De Ryck (N-VA Ranst).

Ontwikkeling van ecologisch waardevol gebied op het Rietveld te Oelegem (interpellatie Roel Vermeesch)
“Het bestuur maakte bouwvoorschriften en liet een woonbehoeftestudie opmaken. Met veel trom werd deze voorgesteld in januari 2020 met de boodschap dat we met dit bestuur bespaard zijn van ontwikkeling in woonuitbreidingsgebied.”

“Ondertussen werkt men samen met de Lierse Huisvestingmaatschappij aan 145 woningen ter hoogte van het Alliers te Emblem. Collega’s van het Vlaams Belang interpelleren over sociale ontwikkeling met de zelfde partij ter hoogte van de Marreweg te Ranst. Deze allen onder het voorwendsel van sociale woningbouw. Moet het bestuur dan niet het voorbeeld geven?Helemaal onbegrijpelijk is de principiële goedkeuring die het bestuur gaf op 12 maart 2020 aan een ontwikkeling in het woonuitbreidingsgebied Rietveld te Oelegem. Nog op geen 2 maanden na de aankondiging nooit te ontwikkelen in woonuitbreidingsgebied. Door hogere instanties wordt dit gebied ook wel beschouwd als ecologisch waardevol gebied die voor de omgeving fungeert als belangrijke waterbuffering. Onbegrijpelijk hoe dit bestuur met dure studies blijde boodschappen verkondigt en in de praktijk zijn laars lapt aan haar eigen principes.”

Verkeersveiligheid in woorden, maar niet in daden (interpellatie Roel Vermeesch)
“Vorige maand interpelleerde ik over de gevaarlijke toestand van twee kranen in de Gustaaf Peetersstraat te Broechem. De burgemeester maakte er een spelletje van over benaming van documenten en bevoegdheden. Alles wel beschouwd is de burgemeester als hoofd van de politie verantwoordelijk voor het naleven van zijn en andere instanties hun regels. Voor ons is verkeersveiligheid geen spelletje. Benieuwd wat men ondernomen heeft om de principes waar men vorige legislatuur vanuit de oppositie zo op hamerde in daden heeft omgezet. Voorlopig is er alvast weinig van te merken… Het niet naleven van het voetgangerscharter dat een drempelloze doorgaan garandeert van 1m50 breed wordt nog steeds niet nageleefd.”