Ranst start met Boomplantactie

Ranst start met Boomplantactie

RANST – Afgelopen donderdag overhandigde Heidi Van de Weehe aan het college van burgemeester en schepenen een boompje. Daarmee toont de gemeente haar steun voor het schitterende initiatief van BEWORA ‘2020 bomen in 2020’.

Met de opbrengst van deze actie zal de gemeente in het najaar bomen gaan aanplanten op een terrein dat ze ter beschikking zal stellen.

“Het college besliste ook om het bomencharter te ondertekenen, een engagement om samen met veel andere gemeenten in Vlaanderen zoveel mogelijk bomen aan te planten. Ons streefdoel is: één hectare bos per jaar aan te planten,” zegt het gemeentebestuur.

“Willen we daadwerkelijk iets doen aan de klimaatopwarming, dan is het massaal aanplanten van bomen een belangrijk middel, daarover is bijna iedereen het eens. Het gemeentebestuur van Ranst wil de komende jaren sterk inzetten op een nieuw, ambitieus klimaatplan en het aanplanten van bomen maakt er deel van uit.”

Wie ook een boompje wil kopen, kan terecht bij info@baken.land.