Rioleringswerken in Van Den Nestlaan starten 6 mei

Rioleringswerken in Van Den Nestlaan starten 6 mei

BROECHEM – Op 6 mei start Aquafin in samenwerking met de gemeente Ranst met riolerings- en wegenwerken in de Van De Nestlaan. Met dit project wil de gemeente het bestaande fietspad moderniseren, de nutsleidingen vernieuwen en het afvalwater van de bewoners, dat nu nog ongezuiverd loost op de grachten, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk.

“De werkzone situeert zich vanaf de rotonde aan de Ranstsesteenweg tot aan de Slijkstraat”, vertelt Xenia Luxem, projectmanager bij Aquafin. “In het rioleringsproject is voorzien om het afvalwater, dat nu nog ongezuiverd loost op de grachten, via een nieuwe vuilwaterleiding aan te sluiten op het bestaande rioleringsstelsel. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Lier.”

10 maanden hinder
De werken zullen in totaal ongeveer 10 maanden duren. “Op maandag 6 mei start de aannemer eerst met het vrijmaken van de werkzone, het dempen van de gracht en de aanleg van een tijdelijke vuilwaterleiding”, gaat Xenia verder. “In juni starten Fluvius, De Watergroep, Pidpa, Proximus en Telenet vervolgens met de aanpassing van hun leidingen. Na deze aanpassingswerken (vermoedelijk vanaf september 2019) kan de aannemer starten met aanleg van de riolering en het nieuwe fietspad. Tegen april 2020 is het project vermoedelijk volledig klaar.”

Het vrij liggend fietspad in de Van Den Nestlaan wordt opgewaardeerd tot een veiliger alternatief. De gemeente diende hiervoor een subsidiedossier in bij Provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid.

Vanavond, donerdag 25 april om 20 uur, is er een infoavond over de werken,  in de refter van de gemeenteschool, Lostraat 49 in Broechem.