Rioleringswerken Spruytershofstraat starten op 2 augustus 2021

Rioleringswerken Spruytershofstraat starten op 2 augustus 2021

RANST – Op maandag 2 augustus gaat in de Spruytershofstraat de spade in de grond voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Deze werken vormen een onderdeel van de omvangrijke riolerings- en wegenwerken in de Kromstraat (Ranst) en van de aanleg van een doorvoerleiding voor afvalwater in de Kempenlaan (Wommelgem).

Het regenwater laten we zo veel mogelijk infiltreren. Zo worden bijvoorbeeld de parkeerstroken aangelegd in een waterdoorlatende verharding. Verder wordt er een nieuwe vuilwaterriool aangelegd die wordt aangesloten op de vuilwatercollector in de Kromstraat, die volgend jaar wordt aangelegd.

Na de aanleg van de riolering in de Spruytershofstraat wordt de weg tussen de bermen hersteld. De kruispunten Spruytershofstraat – Lothar Wyrtki-laan en Spruytershofstraat – John Van Den Eyndelaan worden verhoogd aangelegd. De riolerings- en wegenwerken duren hier tot eind 2021. Daarna vernieuwen de nutsbedrijven hun netten in de bermen.

Aansluitend wegen- en rioleringswerken Kempenlaan en Kromstraat
Midden september 2021 start in de Kempenlaan (Wommelgem) de aanleg van een doorvoerleiding voor afvalwater. Die leiding komt aan de kant van de even huisnummers in de berm tussen de Herentalsebaan en de grens met Ranst.

In januari 2022 starten Aquafin, water-link en het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met de gemeente Ranst omvangrijke wegen- en rioleringswerken in de Kromstraat (N116), van de grens met Wommelgem tot het kruispunt van de Gasthuisstraat.

In de Kromstraat wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dat zal het afvalwater van 4.400 inwoners afvoeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wommelgem. De Kromstraat wordt veiliger gemaakt met een fietspad dat van de rijweg is gescheiden en de kruispunten worden veiliger aangelegd.