Roefeldag zoekt handelaars

Roefeldag zoekt handelaars

BROECHEM – Na 25 jaar besliste het vorige Roefelteam om ermee te stoppen. De fakkel zal worden doorgegeven aan een nieuw team. Veroniek, Hanne en Elke zorgen voor de verdere organisatie in 2019.

Met dit nieuwe team probeert de jeugddienst van Ranst samen dit initiatief verder te zetten. Hiervoor is het team op zoek naar lokale handelaars of privé-personen die hun passie of hobby willen delen met de jongeren van de lagere school.

De roefelde probeert zoveel mogelijk binnen eigen gemeente te blijven, want de kinderen moeten dit met de fiets of een eigen vervoermiddel afleggen.

Je bepaalt zelf het aantal kinderen of groepen. Meer info kan je verkrijgen door te mailen naar roefeldagbroechem@gmail.com.