Speelstraat, wat mag er en wat niet!

Speelstraat, wat mag er en wat niet!

RANST – De komende weken zijn er nog verschillende speelstraten in onze gemeente. Zo is eronder meer van 21 tot en met 27 augustus een speelstraat in de Mollentstraat en Pater Domstraat.

De regels op een rijtje:

22septies1. In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen.

De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers; evenwel zijn de bepalingen van artikel 42 van dit besluit niet van toepassing.

Alleen bewoners hebben toegang tot speelstraat
Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in die straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen en fietsers, hebben toegang tot speelstraten.

Stapvoets rijden
22septies2.
De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Fietsers moeten zonodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.

Boete van 3de graad
Mochten er toch overtredingen vastgesteld worden, dan riskeer je:

  • een boete van 165 tot 2750 euro
  • een mogelijk verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar

bron: http://mijnverkeersboete.be/overtredingen-van-de-3e-graad/