Standpunt CD&V Ranst over de heraanleg van de Mollentstraat

Standpunt CD&V Ranst over de heraanleg van de Mollentstraat

BROECHEM – Het schepencollege heeft het advies van de verkeerscommissie om nu al een proefproject aan te leggen tot het afsluiten van de Mollentstraat naast zich neergelegd. CD&V Ranst reageert nu hierop. Uiteraard geven we graag het woord:

“Het verkeersregime dat op dit moment van toepassing is willen we behouden tot de aanleg van het nieuwe kruispunt N14 -N116 – Mollentstraat. Om de circulatie en de doorstroming veilig en vlot te laten verlopen werd ons in het verleden nadrukkelijk gevraagd om de Mollentstraat voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten.

Wij hebben toen beslist dat in afwachting van de realisatie van dit project de Mollentstraat open blijft in de richting van het kruispunt N14- N166 en verplicht richting Lier moet rijden.

Voor voetgangers en fietsers blijft de beweging in twee richtingen wel mogelijk en hiervoor werd enkele jaren geleden de cyclus van de verkeerslichten aangepast.

Op onze vraag, en na herhaaldelijk aandringen, werd een drukknop geplaatst om fietsers en voetgangers in de mogelijkheid te stellen om conflictvrij over te steken.

Met een zekere regelmaat wordt ons gevraagd om de Mollentstraat nu al volledig af te sluiten voor autoverkeer. We geven er de voorkeur aan om dat nu nog niet te doen.

Met agentschap wegen en verkeer werd overeengekomen dat we hiervoor wachten tot de realisatie van de geplande aanpassingswerken van de gewestwegen. De vernieuwde aanleg van de kruispunten Lammerenberg en Mollentstraat moet er voor zorgen dat dit traject wordt opgewaardeerd, met daaraan gekoppeld een betere en veiligere doorstroming van alle verkeer.”

Vrachtwagens kunnen niet keren
“De beslissing om te wachten met het volledig afsluiten van de Mollentstraat heeft ook te maken met het gebrek aan ruimte om wagens de kans te geven om rechtsomkeer te maken. Vooral vrachtwagens zoals vuilkar hebben hiervoor een voldoende groot keerpunt nodig.

Zo’n keerpunt wordt voorzien in de plannen van AWV bij de aanleg van het nieuwe kruispunt. Hiervoor dienen eerst de noodzakelijke onteigeningen te gebeuren. Wat we vandaag wel kunnen vaststellen is dat het kruispunt Mollentstraat- N14 door veel bestuurders op een oneigenlijke manier wordt gebruikt. Sluipverkeer richting Nijlen vormt op dit moment een probleem. Vandaar een voorstel van de verkeerscommissie om een tijdelijke proefopstelling te realiseren.

In plaats van een proefopstelling hebben we gevraagd aan onze verkeerspolitie om op regelmatige basis controles uit te voeren in deze omgeving om op die manier het verkeerde gebruik van het kruispunt te verhinderen en te ontraden. Die controles vinden plaats.”

Mollentstraat – fietsstraat
“We bereiden intussen een gemeenteraadsbeslissing voor om van de Mollentstraat een fietsstraat te maken om op die manier het autoluwe en het groene karakter van deze weg te benadrukken.

Zo trachten we het autoverkeer te ontraden en de fiets centraal te stellen op dit traject. Tegelijkertijd blijft het lokale woon/werk- en landbouwverkeer wel mogelijk en veiliger.”