Startavond Huis van het kind

Startavond Huis van het kind

RANST – Op 11 maart werd in den Boomgaard het startschot gegeven voor het Huis van het Kind Ranst. Er waren op de startavond een 80 tal aanwezigen. Schepen voor gezinszorg Leen Baeten (N-VA) legde uit wat een Huis van het Kind is en wat dit voor Ranst betekent. 

“Er zijn in Ranst heel wat mensen en organisaties die zich inzetten voor de gezondheid, ontwikkeling en het welbevinden van kinderen, jongeren en gezinnen. Het aanbod is echter erg versnipperd.”

Geen fysieke plek
“Het Huis van het Kind wil al deze organisaties samenbrengen en hun aanbod en activiteiten afstemmen op elkaar en toegankelijk(er) maken voor alle inwoners van Ranst. Hoewel de naam het laat vermoeden, is het Huis van het Kind geen fysieke plek, maar een netwerk, een symbolisch huis, waar verschillende organisaties elkaar ontmoeten en hun aanbod op elkaar afstemmen.”

“Onze eerste focus lag de voorbije maanden op het leren kennen van alle lokale partners en het vormen van het netwerk. Het viel op dat er in Ranst een enorm aanbod aan organisaties bestaat die zich inzetten voor kinderen, jongeren en gezinnen, maar dat velen elkaar niet kennen. Daarom organiseerden we in het najaar een partneroverleg, waar meer dan 25 organisaties aanwezig waren. Er werd nagedacht over de uitdagingen die zij ondervonden en gepeild naar hun verwachtingen over het lokaal samenwerkingsverband Huis van het Kind,” zegt Leen Baeten.

“Met deze input gingen we verder aan de slag. We stelden een stuurgroep samen met leden uit het partnernetwerk. We komen regelmatig samen om na te denken over de richting die we met het Huis van het Kind uitwillen en om concrete acties uit te werken.”

“We stelden een actieplan voor het komende jaar op. De opmaak van een toegankelijke website waarin al onze partners worden voorgesteld kreeg prioriteit. Je vindt deze website onder de website van de gemeente. Hier vind je heel veel info en doorverwijzingen per leeftijdscategorie (vanaf zwangerschap tot 25 jaar). “

“Ook de lezing van opvoedingsdeskundige Elke Busschots rond het ontdekken van de “talenten van je kind”, was één van de eerste acties van het Huis van het Kind. Zij gaf talrijke tips om de veerkracht van onze kinderen te verhogen.”

Lees hier het artikel verder.