Tel het verkeer in je straat met Straatvinken

Tel het verkeer in je straat met Straatvinken

RANST – Straatvinken is een jaarlijks telmoment om na te gaan hoe gezond het verkeer is in straten. Dat gebeurt via een special app of een papieren telformulier. In 2018 vindt het Straatvinken telmoment plaats op donderdag 24 mei van 17:00 tot 18:00. Iedereen in de regio Antwerpen of Leuven kan meetellen, dus ook in Ranst.

Tijdens het telmoment noteren burgers gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers en voertuigen er door hun straat passeren. Wetenschappers onderwerpen de resultaten vervolgens aan een analyse.

Dit nieuwe burgerwetenschapsproject spruit voort uit de engagementen in het Toekomstverbond, het akkoord dat de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen sloten voor de mobiliteit en de leefbaarheid in de Antwerpse regio. De ondertekenaars van het Toekomstverbond verbonden zich in maart 2017 tot ambitieuze doelstellingen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de drastische omslag naar een nieuwe mobiliteitsmix tegen 2030, een ‘modal split 50/50’. Dat betekent dat het aandeel autovervoer tegen dan afneemt van 70 procent nu tot maximaal 50 procent en het aandeel duurzame mobiliteit toeneemt van 30 procent tot minstens 50 procent.

Wil jij ook een uurtje meetellen? Surf dan naar www.straatvinken.be en schrijf je in.