Tijdelijke verhoging opvangcapaciteit met tenten in Fedasil

Tijdelijke verhoging opvangcapaciteit met tenten in Fedasil

BROECHEM – Aangezien de bezettingsgraad van het opvangnetwerk hoog blijft, plaatst Fedasil tenten in het opvangcentrum van Broechem.

“Zoals u ongetwijfeld al via de media hebt vernomen, gaat de bezettingsgraad in onze opvangstructuren reeds enkele maanden in stijgende lijn,” klinkt het bij het asielcentrum te Broechem.

“Deze stijging is enerzijds te wijten aan een toename van het aantal asielaanvragen in België en anderzijds aan een langere asielprocedure. In Broechem neemt Fedasil daarom maatregelen om de opvang te kunnen blijven garanderen van personen die wachten op een uitspraak inzake hun verzoek om internationale bescherming.”

In deze context neemt Fedasil, in overleg met het kabinet van de minister voor Asiel en Migratie, verschillende maatregelen, met name:

  • De verhoging van de capaciteit in bestaande opvangcentra (plaatsen van extra bedden).
  • De opening van nieuwe tijdelijke opvangcentra (beheerd door Fedasil of een partner zoals het Croix-Rouge). De laatste maanden werden centra opgericht in Moeskroen, Couvin, Deurne, Lommel, Mechelen, Jambes en Zaventem. Andere centra zullen de volgende weken operationeel zijn.
  • De plaatsing van mobiele woonunits (tenten) en containers op de sites van verschillende opvangcentra. De eerste tenten werden vorige week geplaatst in Arendonk. Deze week werden er tenten opgesteld in Broechem.

Opvang verhoogt met 72 personen
“De tenten die geïnstalleerd worden in het centrum van Broechem, zullen maximum 72 personen kunnen herbergen. Deze opvang in tenten is bedoeld voor een tijdelijke periode.”

“De personen die in de tenten worden opgevangen, zijn asielzoekers, net zoals de andere bewoners van het centrum. Zij krijgen dezelfde begeleiding en voor hen gelden ook dezelfde regels als voor de andere bewoners. Ze krijgen dezelfde informatie over het leven in België en de waarden en normen hier. De opvang in tenten verandert dus eigenlijk niets voor de buurt in vergelijking met de normale gang van zaken in het centrum.”

“Wij benadrukken dat het hier over een tijdelijke maatregel gaat. Van zodra we genoeg extra opvangcapaciteit hebben in gewone gebouwen elders in het land, zullen de tenten weer verdwijnen. Net zoals in 2015/2016 gaat het om een noodmaatregel als overgangsfase,” zegt het asiel tot slot.