Toelating verbranding openlucht voor bestrijding bacterievuur

Toelating verbranding openlucht voor bestrijding bacterievuur

BROECHEM – Op 7 en 8 april krijgt een fruitbedrijf aan de Maas en Moor de toestemming om bacterievuur te bestrijden. Deze bacterie veroorzaakt een plantenziekte bij fruitbomen.

“De burgemeester heeft voor de bestrijding van bacterievuur (Erwinia Ameliovora, kanker en roestmijt) toelating verleend om op 7 en 8 april 2020 de fruitbomen op het perceel aan de Maas en Moor (3de afdeling – sectie A – nr. 54A)  door verbranding te vernietigen,” zegt de gemeente Ranst in een persbericht.

“Hoewel Vlaanderen verbranding in openlucht uitdrukkelijk verbiedt, is er voor bacterievuur een uitzondering gemaakt. Bacterievuur is immers een schadelijk organisme waarvan de bestrijding wettelijk verplicht is door zowel Europa als België. Het is dus logisch dat de beste manier om bacterievuur te bestrijden nog toegelaten wordt, namelijk insnoeien en onmiddellijke lokale verbranding.”

“Om de gemeente te vrijwaren als fruitteeltgemeente is dit open vuur uitzonderlijk toegestaan mits het respecteren van een aantal voorwaarden. Zo moet het vuur op een afstand van meer dan 100 meter (de wettelijke afstand) van bewoning plaatsvinden, mag de diameter niet groter zijn dan 12 meter, moet er voldoende blusmateriaal aanwezig zijn en werden de verschillende hulpinstanties verwittigd.”