Twee dagen hinder op de Liersebaan voor afwerkingen brug

Twee dagen hinder op de Liersebaan voor afwerkingen brug

MASSENHOVEN – “Eind juni namen we de nieuwe brug over het Albertkanaal in Massenhoven in gebruik. Om de hinder voor het verkeer zo laag mogelijk te houden, hebben we de brug zo snel als mogelijk opengesteld,” laat het agentschap Wegen en verkeer weten. “Maar de werken zijn nog niet volledig klaar. Zowel op als onder de brug moeten nog verschillende afrondende werken uitgevoerd worden.”

Donderdag en vrijdag: verkeer beurtelings met lichten over de brug 

Op donderdag 5 en vrijdag 6 augustus werkt de aannemer op de brug, o.a. voor het afwerken van de brugvoegen. Om deze werken te kunnen uitvoeren, zal de aannemer op de brug enkele rijstroken innemen. Er blijft steeds één rijstrook over voor het verkeer. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst, zodat het verkeer op de Liersebaan beurtelings over de brug kan rijden. Dat zal voor de nodige hinder zorgen gedurende ca. 48 uur, van donderdagochtend 7u tot zaterdagochtend 7u.

Afrondende werken tot september

Tijdens het bouwverlof werkte de aannemer door om de tijdelijke landhoofden af te breken. Er zal de komende weken ook nog verder gewerkt worden aan de nieuwe landhoofden en jaagpaden onder de nieuwe brug. De bedoeling is deze werken af te ronden in september. Daarnaast zal nu ook gestart worden met de inrichting van de carpoolparking en werken we verder aan de aansluitende wegen hiernaartoe en aan de tunnels onder de N14 en de op- en afrit. Deze werken worden naast de rijweg uitgevoerd en veroorzaken nauwelijks hinder voor het verkeer op de Liersebaan.