Twee weekends grote hinder bocht E313/E34

Twee weekends grote hinder bocht E313/E34

RANST – Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in het laatste weekend van september en het eerste weekend van oktober herstellingswerken uitvoeren op de E313/E34 ter hoogte van de bocht van Ranst. Tijdens de werken zal het verkeer over een verminderd aantal rijstroken langs de werf moeten rijden. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwen voor ernstige hinder.

Grondige vernieuwing wegdek
De snelweg ter hoogte van de bocht van Ranst waar de E34 en de E313 richting Antwerpen samenkomen is een zeer druk wegvak. Het is bijgevolg sterk onderhevig aan slijtage en moet dringend vernieuwd worden. Om die reden werd daar vorig jaar al een deel van het wegdek aangepakt. Dit jaar vernieuwen we een volgend stuk tussen de aansluiting van de E34 en de afrit naar het tankstation Q8. 

Twee weekends werken
De zone waar de asfaltherstellingen moeten gebeuren, is opgesplitst in twee delen die in twee achtereenvolgende weekends worden aangepakt. Concreet betreft het het weekend van 27 tot en met 30 september en het weekend van 4 tot en met 7 oktober. Tijdens beide weekends volgen we dezelfde planning: in de nacht van vrijdag op zaterdag verwijderen we de oude wegverharding, in de nacht van zaterdag op zondag plaatsen we de nieuwe asfaltlaag en in de nacht van zondag op maandag brengen we tenslotte de belijning en markeringen aan.

Ernstige hinder verwacht
Het agentschap doet al het mogelijke om de hinder van de werken zoveel mogelijk te beperken: er wordt 24u/24u gewerkt, overdag worden meer wegvakken vrijgegeven en er wordt enkel gewerkt tijdens (autoluwere) weekends. We kunnen echter niet werken zonder een aantal rijstroken af te sluiten. Er wordt dan ook grote hinder verwacht op zowel de E313 als de E34 richting Antwerpen tijdens de werken. Het verkeer op de E34 moet tijdens beide weekends ter hoogte van de bocht van Ranst over één rijstrook, om dan in te voegen op de E313. Het verkeer op de E313 zal overdag steeds over twee volwaardige rijstroken kunnen rijden. ’s Nachts moet alle verkeer over één rijstrook.

“We houden de situatie op de weg nauwlettend in de gaten tijdens het weekend en passen de opstelling van beschikbare en afgesloten rijstroken aan als dit nodig blijkt en mogelijk is om de filevorming enigszins te beperken.

Meer info
Alle informatie en meer kaartmateriaal over de werken is steeds terug te vinden via www.wegenenverkeer.be/Ranst. Geïnteresseerden kunnen zich via de site ook abonneren op een digitale nieuwsbrief van AWV over de werken.