Uitbreiding zone 30 in centrum Broechem

Uitbreiding zone 30 in centrum Broechem

BROECHEM – Binnenkort zal het centrum van Broechem een uitbreiding krijgen van de zone 30. Zo zal er in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer een veiligere situatie worden gecreëerd in het drukke centrum.

“Het kan dus anders,” zegt de partij Groen Ranst. “Wat de voorbije 12 jaar voor het bestuur onbespreekbaar was, kunnen we nu omzetten in bijkomende maatregelingen voor meer verkeersveiligheid en – leefbaarheid in de Gustaaf Peetersstraat en de Pertendonckstraat.”

“Dankzij het luisterend oor van AWV hopen we in de toekomst dit in de hele doortocht de kunnen realiseren.” Nu zal de zone 30 worden ingevoerd vanaf 50 meter voor het plateau en na het plateau van het Gemeenteplein. Samen is dit nu goed voor bijna 300 meter aan zone 30.

Steun uit oppositie
De gemeenteraad van 18 maart keurde het aanvullend verkeersreglement goed. “Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken wordt van deze wijziging op de hoogte gebracht. Met Agentschap Wegen en Verkeer werd alles vooraf besproken. Dit zet de deur open voor een goedkeuring bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken,” zegt Groen.

“Wij gaan dit mee steunen ook al wordt ons geen schriftelijk akkoord met het gewest voorgelegd. Maar elke stap in deze richting juichen we toe,” reageert CD&V/Wij Ranst