Uitstel van bomenkap na tussenkomst bewoners en Groen

Uitstel van bomenkap na tussenkomst bewoners en Groen

BROECHEM – In 2017 heeft het gemeentebestuur in overleg met de buurt en onder begeleiding van adviesbureau Corridor en Regionaal Landschap de Voorkempen een beheersplan opgesteld voor de groenvoorzieningen in de kruidenwijk van Broechem.

Regioranst.be kreeg van enkele bewoners de bewonersbrief te lezen waarin stond dat de bomen eind mei zullen gekapt worden. (zie afbeelding). Ook Groen Ranst nam contact op afgelopen week met het gemeentebestuur. “We kregen de bewonersbrief ook te lezen en wezen op het feit dat het broedseizoen zeker tot half juli bezig is en het Agentschap Natuur en Bos dit echt wel liever niet heeft” zegt Kurt De Belder (Groen).

“In de lente van 2017 organiseerden we een aantal infomomenten waarbij de bewoners hun voorstellen mochten geven. Daarna heeft het college van burgemeester en schepenen op 15 mei 2017 het beheersplan definitief goedgekeurd,” klinkt het bij het gemeentebestuur. “Op 15 maart 2018 werd een vergunning afgeleverd om de groeninfrastructuur aan Bieslooklaan en Dillelaan in Broechem her in te richten. Normaal gezien zouden de werken binnenkort beginnen.”

“Niet verboden om te kappen met vergunning”
“Via bewoners en gemeenteraadsleden kregen we hierover verschillende vragen, omdat de herinrichting plaatsvindt tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli,” reageert het gemeentebestuur in een persbericht. “In deze periode is het verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en te vernielen. Deze regel is ingesteld om de vogels en hun kroost te beschermen en te voorkomen dat broedende, inheemse vogels hun nesten verlaten en de eieren niet uitkomen of het jong niet meer wordt gevoed.  Het is niet verboden om bomen te kappen als er geen broedende vogels verstoord worden en wanneer we over de vereiste vergunningen beschikken.”

Regioranst informeerde gisteren nog bij schepen Tine Muyshondt (CD&V). Zij kon gisterenavond al bevestigen. “De bomenkap zal pas gebeuren na de broedtijd. Er zullen ook nieuwe aanplantingen gebeuren.” Toen we vanmorgen vroegen waarom er dan een brief werd verspreid met data eind mei, liet ze weten om verder te informeren.

Vanmiddag kregen we we dan een persbericht binnen van de communicatiedienst.

“Toch heeft het college van burgemeester en schepenen begrip voor de bezorgdheid van de bewoners. Daarom is beslist om de herinrichting uit te stellen tot na het broedseizoen, meer bepaald 16 en 17 juli 2018. De bewoners krijgen hierover nog een bewonersbrief,” laat Gemeente Ranst weten.

“Ons doel is bereikt. Bomen kap je niet in een broedseizoen. De kap vindt nu plaats op een moment dat het wel kan.
We staan trouwens achter het groenbeheersplan Kruidenwijk. Daarvoor moesten die bomen gekapt worden, maar dan wel op het juiste moment,” liet De Belder (Groen) nog weten.