– in de Dorpstraat, tussen de Stapstraat en de Kloosterstraat, worden langs beide kanten van de weg fietssuggestiestroken aangebracht.

– in de Schranshoeveweg wordt aan de aansluiting met de Ranstsesteenweg een stukje fietspadmarkering aangebracht.

– in de Wijnegembaan worden op een aantal plaatsen fietspictogrammen aangebracht

Omdat de uitvoering van de schildering afhankelijk is van de weersomstandigheden is het moeilijk een concrete datum op te geven.

De schildering aanbrengen geeft ook slechts plaatselijk en tijdelijk beperkte hinder voor het verkeer.