Vandaag ondertekent Ranst het Burgemeestersconvenant 2030

Vandaag ondertekent Ranst het Burgemeestersconvenant 2030

RANST – In september ging de voltallige gemeenteraad van Ranst akkoord met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030.

“Hiermee engageert het bestuur zich de CO2-uitstoot op haar grondgebied te verminderen met 40% tegen 2030,” zegt communicatiedienst van de gemeente Ranst.

“Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met als doel lokale besturen samen te brengen om zich vrijwillig te engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen. Ranst was reeds toegetreden tot het Burgemeestersconvenant 2020 en hernieuwt hiermee haar engagement om te werken aan een meer klimaatvriendelijke gemeente. In totaal zijn wereldwijd meer dan 9000 gemeenten uit 59 landen, goed voor 326 miljoen inwoners, reeds aangesloten.”

“Lokale overheden nemen een sleutelpositie in om de kwetsbaarheid van het grondgebied tegen de verschillende gevolgen van de klimaatverandering te beschermen. Maar we kunnen als gemeente ook  oplossingen voor energie- en klimaatuitdagingen helpen aanpakken door bijvoorbeeld veilige, duurzame, concurrerende en betaalbare energie aan te bieden aan burgers.”

De ondertekening is alles behalve een symbolisch of vrijblijvend engagement. 

Recente beslissingen die we de afgelopen maanden hebben genomen moeten ook in dit kader worden gezien:

  • Bouwrichtlijnen met veel aandacht voor energie, ontharding en groen
  • Aanplant van bos (1,4 ha in het voorjaar 2021)
  • Vergroening van het wagenpark
  • Onze volledige openbare verlichting tegen 2030 uitrusten met energiezuinige Leds
  • Verhuis van de gemeentelijke diensten naar één locatie
  • Subsidiereglement voor werken die een gunstig effect hebben op het klimaat (regenwateropvang, ontharden, groendak)
  • Opmaak van een energiezorgplan voor het gemeentelijk patrimonium
  • Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Om een open en interactieve communicatie rond dit thema mogelijk te maken lanceert Ranst vandaag haar digitale platform van Futureproofed Cities https://ranst.futureproofed.com/  Via deze website kan iedereen de concrete (klimaat)acties van Ranst volgen en hun mogelijk effect op de CO2-uitstoot.

Ranst wil van het klimaatplan een actieplan maken, met inbreng van alle doelgroepen die een verschil kunnen maken. De komende 6 jaar zal de gemeente in samenwerking met intercommunale Igean een klimaatplan uitwerken om een positieve klimaatdynamiek tot stand te brengen in de gemeente.