Veerkrachtig Ranst op het kerkplein

Veerkrachtig Ranst op het kerkplein

RANST – Al een tijdje loopt er in Ranst het project “Veerkrachtige dorpen”. Door de crisis kon de laatste sessie in maart niet doorgaan. Daar komt volgende week op 1 juli verandering in.

Verkeerscentrum centrum Ranst
“We hebben al een hele weg afgelegd. De belangrijkste thema’s tekenen zich af. Mobiliteit is hét thema waarop moet ingezet worden. De huidige verkeerssituatie in het centrum van Ranst wordt als problematisch ervaren, al worden er verschillende accenten gelegd en diverse oplossingen gesuggereerd. Om die reden laat het gemeentebestuur nog dit jaar een verkeersstudie voor het centrum van Ranst opmaken,” schrijft de gemeente op hun website.

“Deze studie zal concrete voorstellen en oplossingen moeten aanreiken als alternatief voor de huidige situatie. De resultaten van deze studie zullen worden besproken met alle geïnteresseerde deelnemers aan Veerkrachtige dorpen, alvorens ermee aan de slag te gaan. De studie zou afgerond moeten zijn in het voorjaar van 2021. “

Plein rond de kerk
“Een andere thema dat in onze samenkomsten naar voor kwam is het samenleven in Ranst en het gebruik van het plein rond de kerk. Deze vraag sluit perfect aan bij een initiatief dat vorig jaar werd georganiseerd: de Zomerbib.”

“Bewoners kregen de mogelijkheid kleinere activiteiten te organiseren op de parking voor de bib. Ook dit jaar zal het project worden opgestart en dat lijkt ons een prima gelegenheid om volgende vraag te stellen: Hoe kunnen bewoners deze zomer, binnen de beperkingen van corona, elkaar ontmoeten in het centrum van Ranst en kunnen we daarvoor het plein aan de kerk gebruiken?”

“We willen deze zomer nieuwe initiatieven de kans bieden in het centrum. Nieuwe ideeën die het ontmoeten bevorderen, coronaveilige activiteiten op het plein door en voor diverse bewoners.”

“Op 1 juli van 13 tot 18 uur is iedereen welkom voor een speciale sessie ‘Veerkrachtig Ranst op het kerkplein’. Je kan daar doorlopend terecht met je ideeën om van het kerkplein een bruisend plein te maken deze zomer. Mocht de nationale veiligheidsraad beslissen om de corona-maatregelen te verstrengen, dan zullen we deze bijeenkomst digitaal houden. Indien dat het geval is, kan je meer informatie vinden via  https://veerkrachtigedorpen.be/dorp/ranst/

“De dag nadien, op 2 juli van 20 tot 21.30 uur, gaan we digitaal vergaderen met een kerngroep om te kijken hoe we deze ideeën kunnen uitwerken. Heb je interesse om deel te nemen aan dit overleg? Schrijf je dan in via dit formulier.  “