Veiliger fietsen langs de Oostmalsesteenweg (N14)

Veiliger fietsen langs de Oostmalsesteenweg (N14)

EMBLEM – Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de Oostmalsesteenweg (N14) in Ranst. De projectzone bevindt zich tussen de kruispunten met de Kreupelstraat en de Nijlensesteenweg.

Zo wil AWV de verkeerssituatie voor alle weggebruikers, en in het bijzonder de fietsers, verbeteren. De grondverwervingen zijn lopende. 

Start werken ten vroegste 2022
De onteigeningsgesprekken met de grondeigenaars langs de Oostmalsesteenweg zijn in 2018 opgestart en lopen volop. Onteigeningen zijn vaak een proces van lange adem. Als er voor alle grondverwervingen een akkoord bereikt is, kunnen we de omgevingsvergunning aanvragen en de aanbestedingsprocedure opstarten. 

Ten vroegste in 2022 kan de uitvoering starten. Bij die planning moeten we bovendien ook rekening houden met andere projecten die in Ranst gepland zijn, zoals de heraanleg van de Massenhovensesteenweg (N116) de Liersebaan (N14) en de verhoging van de brug over de Nete door De Vlaamse Waterweg nv.

Bekijk meer voor/na foto’s en de planning op deze link.