Verbod op roken, vuur maken en barbecue op openbare domeinen

Verbod op roken, vuur maken en barbecue op openbare domeinen

RANST – Door de aanhoudende droogte is het risico op brandgevaar in natuur- en heidegebieden evenals in bossen en grasrijke gebieden op het grondgebied van de gemeente Ranst heel groot.

Daarom heeft de burgemeester beslist om vanaf vandaag in alle gemeentelijke domeinen evenals in bossen gelegen op het grondgebied van de gemeente Ranst, een absoluut rookverbod, een verbod op het houden van barbecues, en een verbod tot het maken van vuur in open lucht, uit te vaardigen.

Dit verbod geldt tot tot het einde van de droogteperiode, vast te stellen door de burgemeester bij een nieuw besluit.

Het volledige besluit van de burgemeester kan je hier lezen.