Verkiezingsdebat gaat op zoek naar vragen

Verkiezingsdebat gaat op zoek naar vragen

VERKIEZINGEN 2018 – Een aantal jongeren uit Ranst organiseren op 28 september een verkiezingsdebat. De jeugddienst ondersteunt dit initiatief om verschillende redenen.

“Het geeft alle politieke partijen de kans om hun ideeën en plannen voor de toekomst toe te lichten. Het geeft alle inwoners van onze gemeente de kans om geïnformeerd te worden, om een bewuste keuze te maken. Het is een zinvol initiatief van deze jongeren (actief burgerschap). Het gaat over zeer diverse thema’s die ons allemaal aanbelangen.” klinkt het.

“Met heel wat ideeën in het achterhoofd, organiseren we naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen met een onafhankelijke werkgroep van jongeren, ondersteund door de jeugddienst, een Ransts Verkiezingsdebat,” zegt Marij Notelteirs.

“Elke opkomende Ranstse partij vaardigt twee kandidaten af en het debat wordt geleid door een onafhankelijke, niet-Ranstse moderator. De vragen worden geloot en opgesteld op basis van een enquête die we digitaal verspreiden.”

“Je kan een vragenlijst invullen, ze is anoniem en de informatie die we ontvangen gebruiken we om vragen op te stellen voor het debat zelf. Zo proberen we ervoor te zorgen dat er gedebatteerd wordt over wat echt ‘leeft’ in Ranst.”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqvLIpHMolYoI5QgWh89ouPDJPhHC5eYimlCn4J-fh0I6jCw/viewform