Vlaams Belang Ranst stelt vraag over Projecten sociale huisvesting Marreweg

Vlaams Belang Ranst stelt vraag over Projecten sociale huisvesting Marreweg

RANST – Op de eerstkomende gemeenteraad aanstaande maandag 19 april 2021 stelt Christel Engelen (Vlaams Belang Ranst) enkele vragen over de geruchten van de sociale huisvesting tussen de Broechemlei en de Marreweg.

“Méér dan een jaar geleden waren er “geruchten” dat er tussen de Broechemlei en de Marreweg sociale huisvesting zou komen. Ik ben dan ook op mijn fiets gesprongen en gaan rond horen in de buurt,” zegt Christel.

“Ik heb ook een mail gestuurd aan de gemeentelijke diensten “omgeving” met de vraag of er een project aanvraag was . Waarop ik negatieve bevestiging kreeg.Momenteel echter is er gestart met de voorbereidingen. De gronden daar zijn verkocht aan de Lierse Huisvestingsmaatschappij (LHM). Dus denk ik wel dat hieromtrent wel degelijk gesprekken waren een jaar geleden of vroeger.”

Op volgende vragen wenst de partij een antwoord:
– Hoelang lopen deze gesprekken omtrent dit project (Broechemlei – Marreweg)
– Wanneer is het project Broechemlei op de agenda geplaatst van de Gecoro?
– Waarom moeten leden van de Gecoro vragen om bepaalde projecten (waaronder projectWUG Weidestraat in Emblem) op de agenda te plaatsen?
– Hoeveel geld is er betaald voor dit mooie stukje natuur dan nu wordt volgebouwd.
– Waarom is er geen participatie met de buren geweest Hoeveel bomen zijn er reeds gekapt voor dit project en hoeveel zullen er nog gekapt worden(nota: hopelijk kan de mooie dreef tussen Broechemlei en Marreweg gespaard blijven)
– Indien er nog projecten “in bespreking” zijn omtrent sociale huisvesting zal dit tijdig gecommuniceerd worden aan de burger en aan de gemeenteraad?
– Zal het bestuur zijn verkiezingspunt “Ruimtelijke Ordening” kunnen verdedigen.
– Ons mooie dorp Broechem, Oelegem, Emblem, Ranst verandert stilaan in een over bebouwd dorpje met stadsgevoel en stadsmentaliteit. Iets waarvoor een echter Ranstenaar vreest in de toekomst. Het opofferen van de verdichting van de woonkernen vergt méér publiek toegankelijk groen, lezen wij bij 1 van de programmapunten. Zijn hiervoor reeds lopende projecten?

Burgemeester Johan De Ryck (N-VA Ranst) reageerde al op de post van de partij op Facebook: “

Neen, dit stukje natuur verdwijnt niet. Verschillende projectontwikkelaars hebben hun oog reeds op deze percelen laten vallen, maar het huidige bestuur heeft steeds heel duidelijk gezegd dat er geen ontwikkeling mogelijk is en daar blijven we bij, van wie ook de vraag komt.Wij zien dus geen reden waarom u zich zorgen zou maken over mogelijke bebouwing. Het gaat hier over woonuitbreidingsgebied en dus niet over een woonzone.”