Voorbereidende werken aan brug Jozef Simonslaan

Voorbereidende werken aan brug Jozef Simonslaan

OELEGEM – Binnenkort starten de werken voor het verhogen van de brug Oelegem II aan de Jozef Simonslaan. 

Ter voorbereiding zal de Vlaamse Waterweg op 5 en 6 mei bomen vellen langs de Jozef Simonslaan. Om alles veilig te laten verlopen zal er telkens één rijstrook worden afgesloten. Het verkeer kan beurtelings passeren door het gebruik van tijdelijke verkeerslichten.

Onder de brug zullen ter hoogte van de jaagpaden volgende werken worden uitgevoerd:

 • Vanaf 30 april start de aanleg van tijdelijke fietspaden langsheen het jaagpad
 • Vanaf 4 mei start de aanleg van de nieuwe Bredabaan, die nadien zal gebruikt worden in de omleiding voor het jaagpad op rechteroever. De verbinding van de Bredabaan met het jaagpad wordt dan gedurende 2 weken omgeleid via Herbsteinlaan – Van Vrieselelaan  -Van Edinghenlaan.
 • Vanaf vermoedelijk 11 mei zal het jaagpad op linkeroever (zuidzijde) voor een eerste keer een aantal weken onderbroken moeten worden tijdens de werken aan de kaaimuur.  Dit jaagpad wordt omgeleid via de Stokerijstraat – Oelegemsesteenweg – Keerbaan – verbinding Ter Stratenweg naar het jaagpad.
 • Het jaagpad op de noordelijke rechteroever zal voorlopig niet onderbroken worden voor fietsers. Er zal een tijdelijk fietspad aangelegd worden en vanaf maandag 4/05 plaatsen we een fietscontainer. Met het inschakelen van deze fietscontainer doen we een extra inspanning om een veilige corridor voor fietsers te creëren tijdens de grondwerken. 


  Bereikbaarheid:
  – De kanoclub en Creyboschlaan blijven bereikbaar via de Oudstrijdersstraat aan de oostzijde van de brug.
  – De water-link site blijft bereikbaar via de toegang aan de Bredabaan.
  – De woning aan de Oudstrijdersstraat, net ten westen van de brug, blijft bereikbaar via de Bredabaan.