Voorstel afschaffing voetweg 37

Voorstel afschaffing voetweg 37
BROECHEM – Op de laatste gemeenteraad in december werd er een voorstel gedaan om voetweg 37 af te schaffen.  Tussen de Abelebaan en de Van den Nestlaan te Broechem loopt volgens de atlas der buurtwegen voetweg nr. 37. Deze werd al in 1990 gedeeltelijk afgeschaft, maar een ander deel aan de zijde van de Abelebaan werd nog niet afgeschaft.

De voetweg is sindsdien en vermoedelijk zelfs al veel langer volledig in onbruik. De gemeenteraad is principieel akkoord om deze voetweg volledig af te schaffen. Na het openbaar onderzoek zal het dossier samen met de eventuele bezwaren opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De eerstvolgende zittingen vinden (onder voorbehoud) plaats op 18 januari en 22 februari 2016.
De zitting van 18 januari vindt uitzonderlijk plaats om 19 uur.