Water oppompen minstens een maand verboden in onze regio

Water oppompen minstens een maand verboden in onze regio

RANST – Sinds 2 juli geldt een tijdelijk captatieverbod in 9 stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen, dus ook in Ranst, waar de Tappelbeek doorstroomt.

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een captatieverbod voor 9 stroomgebieden in. Het waterpeil is er kritisch laag. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op.

Deze kaart geeft een overzicht van de 9 stroomgebieden waar het captatieverbod geldt. Het gaat om de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske.

In deze gebieden mag geen water worden onttrokken uit de onbevaarbare waterlopen. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om er velden en tuinen mee te beregenen. Visvijvers moeten volledig worden afgekoppeld  van de waterlopen. Alleen zeer uitzonderlijk capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, wordt niet verboden en blijft toegelaten.

Het tijdelijk verbod geldt voor onbepaalde duur want tot de opheffing van het politiebesluit. Het blijft minstens geldig tot en met 29 juli 2019.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via deze webstek, www.provincieantwerpen.be/waterlopen of de Twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.