Weigering vergunning bouw woningen Pater Domstraat/Streep

Weigering vergunning bouw woningen Pater Domstraat/Streep

BROECHEM – Het college van burgemeester en schepenen van Ranst weigert de vergunning voor de bouw van meergezinswoningen en een woningencomplex op het perceel hoek Pater Domstraat/Streep.

Het college weigert de vergunning om diverse redenen. “Het project sluit niet aan bij de visie van het bestuur. De ontwikkeling van bouwprojecten in de dichte nabijheid van de dorpskern is in principe mogelijk, maar enkel als het bijdraagt aan een kwaliteitsvolle kernverdichting en rekening houdt met de draagkracht van de directe omgeving,” laat het gemeentebestuur weten in een persbericht;

“Het ingediende project houdt onvoldoende rekening met deze visie, die in voorafgaand overleg met de ontwikkelaar nochtans heel duidelijk werd gecommuniceerd. Om dezelfde reden werd vorig jaar een aanvraag voor een perceel gelegen aan de overkant, ingediend door dezelfde ontwikkelaar, geweigerd.”

“Tevens worden de door de gemeente gehanteerde richtlijnen rond kroonlijsthoogte niet gevolgd en is er ook een negatief advies van de brandweer.”

“Het college heeft de talrijke bezwaarschriften aandachtig bestudeerd en stelt vast dat deze weigering aansluit bij de bekommernissen van de buurtbewoners.”