Werken in tunnel en aanpassing lichten Lintsesteenweg in Lier lopen geen vertraging op

Werken in tunnel en aanpassing lichten Lintsesteenweg in Lier lopen geen vertraging op

LIER – In tegenstelling tot wat vorig weekend te lezen stond in een krantenartikel hebben de werken aan de tunnel in Lier géén vertraging opgelopen. De voorbije weken heeft de aannemer wel een aantal dagen weerverlet gekend, maar de oorspronkelijke timing komt hierdoor niet in het gedrang. De werken concentreren zich momenteel op de afwerking van de binnenkant van de tunnel en de aanleg van de weginfrastructuur. De aannemer is bezig met de laatste betonneringswerken aan de tunnelwanden. Daarnaast zijn arbeiders ook bezig met de weg bovenop het dak van de tunnel. Sinds de ingebruikname van de nieuwe lichten eind vorig jaar, heeft het agentschap verschillende maatregelen genomen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Momenteel is er nog een knelpunt aan het kruispunt van de Lintsesteenweg met de Ring, waardoor het verkeer op de Mechelsesteenweg komende van Duffel soms moeilijk verloopt. Maar ook hier komt een oplossing voor.

Op de website www.wegenenverkeer.be/werken-Lier kan u alle informatie over deze werken terug vinden. Hebt u nog een vraag over de werken? Richt u dan tot het contactpunt van Wegen en Verkeer Antwerpen: bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be en 0477 477 476.