Werkgroep Fort Oelegem zoekt enthousiaste Fortenfreaks

Werkgroep Fort Oelegem zoekt enthousiaste Fortenfreaks

OELEGEM – Het Oelegemse fort was meer dan 100 jaar geleden, in zijn glorietijd, het belangrijkste fort van de buitenste fortengordel rond Antwerpen. Vandaag is het de overwinteringslocatie nummer één in Vlaanderen voor vleermuizen.

“Dat is vooral te danken aan de inspanningen van de vrijwilligers van de jongerenorganisatie voor natuur en milieu ‘Natuur 2000’, die Fort Oelegem 35 jaar geleden in beheer nam, en de daaraan gekoppelde ‘Werkgroep Fort Oelegem’,” klinkt het bij de vereniging.

“Natuur 2000 heeft er sindsdien voor gezorgd dat het fort het statuut van monument kreeg en naar vermogen onderhouden werd, dat de vleermuizen er in alle rust konden overwinteren en dat massa’s geïnteresseerde bezoekers er de gewenste uitleg kregen over de gebouwen en hun geheimzinnige bewoners. ”

Jij kan het verschil maken!
De Werkgroep Fort Oelegem (WGFO) van Natuur 2000 wil dat blijven doen in de toekomst, maar het betekent ook dat er continu moet uitgekeken worden naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers. Daarom doen Natuur 2000 en de WGFO bij het begin van 2018, hun 35ste fortjaar, een speciale oproep tot andere forten- en natuurfreaks die evengoed wat van hun tijd in het fort en in de omringende natuur willen steken.

Zie je het zitten om je mee in te  zetten voor het onderhoud van het fortcomplex, voor het rondgidsen van bezoekers, voor het mee in de gaten houden  van 1300 overwinterende natuurwondertjes? Contacteer ons of kom naar een kennismakings- en rondleidingsdag op zaterdag 28 april 2018!

Meer info: info@fortoelegem.be of 0475 29 04 87.