Woonuitbreidingsgebied ‘Millegemveld’ komt er niet

Woonuitbreidingsgebied ‘Millegemveld’ komt er niet

RANST – Vorig jaar heeft de gemeente Ranst een woonbehoeftenstudie laten uitvoeren. “Eén van de aanbevelingen in de studie is het woonuitbreidingsgebied in Millegem niet te ontwikkelen,” klinkt het bij het gemeentebestuur van Ranst.

“Het college van burgemeester en schepenen heeft op basis van deze studie beslist om dit gebied, ter hoogte van de kerk in Millegem, niet te ontwikkelen.”

“Wij zullen nu in overleg met IGEAN, de eigenaar van het gebied, op zoek gaan naar partners om Millegemveld in te vullen als landschapspark, waarbij het gebied gevrijwaard wordt als open ruimte en het open en groene karakter van Ranst en Millegem blijft behouden,” zegt het gemeentebestuur.

“In eerste instantie denkt men aan een samenwerking met het Kempens Landschap VZW, die als kerntaak heeft landschappen te verwerven, op te waarderen en open te stellen.”

Millegem verkavelen? Nooit!
In 2008 waren er andere plannen. Toen kwam een actiegroep met buurtbewoners in protest. Dat kwam er ten er na de gemeenteraadsbeslissing om het Millegemveld door Igean te laten aankopen met de bedoeling er een sociale verkaveling op te trekken. Er liep ook een klacht bij het provinciebestuur tegen die beslissing.

“Alle partijen klagen over een gebrek aan betaalbare bouwgronden, maar de eerste bestuursdaad die daar iets aan wil doen, wordt op deze manier gedwarsboomd. Wij willen aan Igean verkopen om te vermijden dat privé-investeerders hier hun gang kunnen gaan. Als de plannen concreter worden, zullen we zeker met de buurtbewoners overleggen,” reageerde toenmalig burgemeester Lode Hofmans in Gazet van Antwerpen.